TEST

Solidaritet over landegrensene

I verden i dag bor det omtrent 1 milliard mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette er cirka 15 % av befolkningen. Ifølge en rapport fra Verdens Helse Organisasjon fra 2011 bor 80 % av disse i utviklingsland.

I mange fattige land har funksjonshemmede en veldig vanskelig situasjon. De fleste lever i fattigdom. De har dårlige levekår og få muligheter til å gå på skolen, stifte familie eller delta i lokalsamfunnet. Fordommer og stigma er barrierer som ofte holder funksjonshemmede tilbake. NHF vil vise solidaritet med funksjonshemmede i fattige land og støtte dem i den kampen de kjemper. Slik vil vi bidra til bedre vilkår for funksjonshemmede og for at de svakeste stemmene skal bli hørt.