Sentralstyremøte 5.-6. april 2017

04. april 2017

Saksliste

Beslutningssaker

S2-17-009

Protokoll(er) fra sentralstyrets møte(r) (word)

Vedlegg 1 Referat sentralstyremøte mars 2017 (word)

S2-17-010

Gjennomgang av årsregnskap og beretning for 2016 (word)

Vedlegg 1 Foreløpig årsregnskap NHF 2016(pdf)

Vedlegg 2 NHF Årsberetning 2016 (word)

Vedlegg 3  Årsberetning-Representasjon 2016 (word)

Vedlegg 4 Foreløpig årsregnskap konsern NHF 2016 (pdf)

Vedlegg 5 Foreløpig årsresultat NHF 2016 mot revidert budsjett (pdf)

S2-17-011

Politisk rapport 2015-2017 (word)

Vedlegg 1 Politisk rapport 2015-2017(word)

S2-17-012

Forslag til strategi for perioden 2017-2021(word)

Vedlegg 1 Endelig forslag til Strategi pr april 2017(word)

S2-17-013

Forslag til interessepolitisk program (word)

Vedlegg 1 Interessepolitisk program 2017 - 2019 - revidert versjon(word)

Vedlegg 2 Innspill til forslag om revidert interessepolitisk program 2017(word)

S2-17-014

Saker/forslag til landsmøtet 2017 – Framleggshefte (word)

Vedlegg 1 Forslag til saksliste Landsmøte 2017(word)

Vedlegg 2 Brev til organisasjonsleddene vedr delegatfordeling(word)

Vedlegg 3 Delagatfordeling(excel)

Vedlegg 4 Program for landsmøtet(word)

Vedlegg 5 Statutter for NHFs Hederspris(word)

Vedlegg 6 Statutter for NHFs Hedersmedaljer i gull og sølv(word)

Vedlegg 7 Framleggshefte landsmøte 2017(word)

S2-17-015 B-sak

Orienterings- og drøftingssaker:

S2-17-016

Resultatrapport pr februar 2017(word)

Vedlegg 1 Resultatrapport NHF pr februar 2017(pdf)

Vedlegg 2 Aktivitetsrapport NHF pr februar 2017(pdf)

Vedlegg 3 Plasseringsrapport pr februar 2017(pdf)

S2-17-017

Muntlig driftsrapport fra generalsekretæren

S2-17-018

Orientering om aktuelle interessepolitiske saker

S2-17-019

Årsrapport for 2016 fra legatstyret(word)

Vedlegg 1 Årsrapport 2016  legatstyret(word)

S2-17-020

Handikapnytts redaksjonelle regnskap 2016(word)

Vedlegg 1 Handikapnytts redaksjonelle regnskap 2016(word)

S2-17-021

Eventuelt