Sentralstyremøte 22.-24. september 2017

19. september 2017

Saksliste

Beslutningssaker

S7-17-044

Protokoll(er) fra sentralstyrets møte(r) (word)

Vedlegg 1 Referat sentralstyremøte 15. juni 2017 (word)

Vedlegg 2 Referat sentralstyremøte 18. juni 2017(word)

S7-17-045

Oversendelsessaker fra landsmøtet 2017 (word)

Vedlegg 1 Oversendelsesforslag fra landsmøtet 2017 - uttalelse (word)

S7-17-046

Revisjon av forskrifter til NHFs lover (word)

Vedlegg 1 Samlede forskrifter revidert 2017 (word)

S7-17-047

Fastsettelse av godtgjørelse til sentralstyrets medlemmer (word)

Vedlegg 1 Regulativ for tillitsvalgte revidert pr  1  mai 2017 (word)

S7-17-048

Fastsettelse av tid og sted for landsmøtet 2019, lederkonferansen 2018 og sentralstyrets møter i 2018 (word)

S7-17-049

B-sak

S7-17-050

Suppleringsvalg til styret i Handikapnytt (word)

Vedlegg 1 Vedtekter for Handikapnytt (word)

S7-17-051

Uttalelse fra årsmøtet NHF Trøndelag vedr uheldig effekt av at honorering for brukermedvirkning regnes som arbeidsinntekt
S7-17-052

Sentralstyrets tolkning av landsmøtevedtak i Interessepolitisk program (word)

Vedlegg 1 Interessepolitisk program - vedtatt av LM 2017 (word)

S7-17-053

Oppløsning av Fotfeilforeningen (word)

Vedlegg 1 Protokoll ekstraordinært årsmøte Fotfeilforeningen 2017(pdf)

S7-17-054 Suppleringsvalg AU (word)

Orienterings- og drøftingssaker:

S7-17-055

Protokoll(er) fra arbeidsutvalgets møte(r) (word)

Vedlegg 1 AU-protokoll 4.september 2017 (word)

S7-17-056

Resultatrapport pr august 2017

S7-17-057 Muntlig driftsrapport fra generalsekretæren
S7-17-058 Orientering og statusrapport på aktuelle interessepolitiske saker
S7-17-059

Nærmere orientering om «Rett til spesialbehandling eller rett til deltakelse». Rapport fra nylig gjennomført skoleprosjekt i samarbeid med HBF/NTNU(word)

Vedlegg 1 Rett til spesialbehandling eller rett til deltakelse(pdf)

S7-17-060

Halvårsrapportering NHF Holding

S7-17-061 Styrets rolle, forutsetninger for arbeidet i styret, forventningsavklaringer, arbeids- og kommunikasjonsform innad i styret og kompetansekartlegging (word)
S7-17-062

Strategien – sentralstyrets rolle i implementeringen(word)

Vedlegg 1 Strategien i nytt format(pdf )

S7-17-063

Henvendelse fra NHF Nord Vest om ønsket bistand til endring av praksis – hotellbestillinger og ombordstigning i fly (word)

Vedlegg 1 Henvendelse fra NHF Nord Vest vedr endring av praksis - hotellbestillinger og ombordstigning fly(word)

Vedlegg 2 NHF.FFO notat.trappeklatrere-2017(word)

Vedlegg 3 FFO.NHF notat om Trappeklatrere.Stigma og risiko - 2015 (word)

S7-17-064

NHFs situasjonsbeskrivelse av økonomiske levekår (word)

Vedlegg 1  NHFs situasjonsbeskrivelse av økonomiske levekår(pdf)

S7-17-065

Protokollen fra landsmøtet til orientering

Vedlegg 1 LM-2017 Godkjent protokoll(pdf)

S7-17-066

Eventuelt