Personvern og reservasjoner for medlemmer i Norges Handikapforbund

25. januar 2018

Når du er medlem i Norges Handikapforbund vil du motta henvendelser fra oss. Du kan kontakte oss på tlf 24 10 24 00 eller sende en e-post til nhf@nhf.no dersom du ønsker å tilpasse det du mottar.

Vi behandler medlemmers opplysninger strengt konfidensielt og det skjer i henhold til Personopplysningslovens § 11. Du kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes, jfr Personopplysningsloven § 16 og § 18.

Alle NHF sine medlemmer under 30 år er automatisk medlem av NHFU, med mindre de reserverer seg mot dette. Medlemmer i NHFU er automatisk medlem i NHFs lokallag, med mindre de reserverer seg mot det.