Partiguiden

Partiguiden

Lurer du på hvilket parti du skal stemme på i september? Vi har gjort en vurdering av partienes politikk, basert partiprogrammene, og mer spesifikt, hvordan partiene forholder seg til skjevfordelingen og utenforskapet som funksjonshemmede opplever. Svarene våre finner du her, i form av oppsummeringer og terningkast.
Høyre

Logo Høyre

Høyre får plusspoeng for å ville jobbe for en sterkere BPA-ordning, men minus for å fokusere for ensidig på arbeidslinja og for manglende fokus på funksjonshemmede, hjelpemidler, tilgjengelighet og universell utforming.

Høyre
Senterpartiet

Logo Senterpartiet

Senterpartiet får plusspoeng for å være oppmerksomme på utfordringene funksjonshemmede står overfor, vilje til å ta tak i mange av dem og flere konkrete punkter. Vi hadde nok likevel ønsket større fokus på likestilling, hjelpemidler og BPA og gir et lite minus her.

Senterpartiet
Venstre

Logo Venstre

Partiprogrammet til Vestre er lengre enn langt, likevel har man knapt funnet plass til funksjonshemmede. Dette må vi gi flere minuspoeng for. Partiet får også minus for vage og lite konkrete forslag. Partiet har en aktiv arbeidspolitikk, men det blir for usikkert hvordan tiltakene vil slå ut for dem som ikke kan være i arbeid. Et positivt fokus på universell utforming, trekkes ned når partiet vil ta forbehold om krav til universell utforming i boliger «der det er hensiktsmessig».

Venstre
Arbeiderpartiet

Logo Arbeiderpartiet

Etter vårt syn, bærer dette partiprogrammet for mye preg av festtale, med få konkrete tiltak. I et program som heter: «Alle skal med», hadde vi sett for oss en mer aktiv tilnærming til å likestille funksjonshemmede. Arbeiderpartiet utmerker seg dermed først og fremst som det partiet der gapet mellom forventninger og politikk er størst.

Arbeiderpartiet
SV

Logo SV

SV tar utestengningen av funksjonshemmede på alvor – dette har tross alt alltid vært partiet for sosial utjevning og med representanter som har støttet oss i utallige saker opp gjennom årene. Vi skulle gjerne sett at BPA var med, selv om vi vet at SV har frontet denne saken sterkt i andre sammenhenger. 

SV
Fremskrittspartiet

Logo Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets partiprogram framstår som et knippe synspunkter om og planer for nokså ulike enkeltsaker. Når det gjelder universell utforming, spriker partiet – på den ene siden vil de gå inn for universell utforming, på den andre vil de lempe på kravene. Partiet får plusspoeng for å ville forskriftsfeste retningslinjer for BPA og innføre en sterk, landsdekkende TT-ordning, men dette klarer ikke å trekke partiet opp på et nivå som gjør at vi tør å anbefale politikken deres.

Fremskrittspartiet
Miljøpartiet De Grønne

Logo Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønnes partiprogram bærer litt preg av festtale, men inneholder også mange gode verdier som vi slutter oss helhjertet til. Partiet får et stort pluss for å ville sikre en hjelpemiddelordning forankret i folketrygden og med sterke hjelpemiddelsentraler. Ellers må vi gi noe trekk for mangler og vaghet.

Miljøpartiet De Grønne
KrF

Logo KrF

Vi har rett og slett ingenting å utsette på KrFs partiprogram – det er som om vi skulle ha skrevet det selv. Hvis man deler KrFs politikk for øvrig, er dette helt klart et godt parti for funksjonshemmede å stemme på.

KrF
Rødt

Logo Rødt

Rødt har alt i alt utelukkende flotte tilnærminger i sin politikk overfor funksjonshemmede. Partiet ser ut til å vite mye om hva utfordringene består i og om hvilke muligheter og løsninger som bør brukes og får en hel rekke plusspoeng fra oss for det. Vi velger å gi et lite trekk for at politikken ikke er tilstrekkelig konkretisert gjennom realpolitiske tiltak.

Rødt
Slik gjorde vi det
Partiprogrammer er lange, tunge dokumenter som kan ta pusten fra noen og enhver, men de er også den beste kilden til informasjon om hva partiene står for og hva de vil gjøre om de kommer til makten.
Slik gjorde vi det