Statsbudsjettet 2015

Før endelig statsbudsjett er klart, skal Stortinget behandle regjeringens budsjettforslag, og de ulike partiene skal legge frem sine alternative budsjetter. NHF har deltatt i flere møter på Stortinget om budsjettet, blant annet i de ansvarlige komiteenes høringer. NHFs høringsinnspill til Statsbudsjettet for 2015 er samlet her.
22. oktober 2014