Sentralstyret

Mellom landsmøtene ledes NHF av Sentralstyret.
13. oktober 2014

Sentralstyret består av forbundsleder, nestleder, syv sentralstyrerepresentanter og to vararepresentanter. Sentralstyret har ordinært fire til fem møter per år. Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg, ledet av forbundsleder, som forbereder sentralstyresakene og treffer vedtak i de sakene sentralstyret har gitt fullmakt til.

Dokumenter fra sentralstyremøtene

NHFs Sentralstyre 2015 - 2017

Arne Lein

Arne Lein

Funksjon: Forbundsleder
Mobil: 90 79 65 98
Send e-post

Toril Heggen Munk

Toril Heggen Munk

Funksjon: Nestleder i sentralstyret, styreleder i NHF Innlandet, medlem av AU
Mobil: 95 86 88 92
Send e-post

Tove Linnea Brandvik

Tove Linnea Brandvik

Funksjon: Sentralstyremedlem og medlem av AU
Mobil: 48 23 08 49
Send e-post

Kirsti Stenersen

Kirsti Stenersen

Funksjon: Sentralstyremedlem, medlem av hovedstyret LKB
Mobil: 90 75 29 07
Send e-post

Arve H Nordahl

Arve H Nordahl

Funksjon: Sentralstyremedlem, Styreleder region Trøndelag
Mobil: 95 85 07 70
Send e-post

Arne Olav Hope

Arne Olav Hope

Funksjon: Sentralstyremedlem, økonomiansvarlig LARS
Mobil: 90 04 37 37
Send e-post

Per Einar Honstad

Per Einar Honstad

Funksjon: Sentralstyremedlem og styreleder NHF Nord Vest
Mobil: 98 42 94 74
Send e-post

Elisabeth Wilhelmsen

Elisabeth Wilhelmsen

Funksjon: Sentralstyremedlem
Send e-post

Magnhild Sørbotten

Magnhild Sørbotten

Funksjon: Sentralstyremedlem
Send e-post

Stein Wilmann

Stein Wilmann

Funksjon: 1. vara NHFs sentralstyre
Send e-post

Hans Henrik Tøsdal

Hans Henrik Tøsdal

Funksjon: 2. vara NHFs sentralstyre, Økonomisk ansvarlig i LFS
Mobil: 91 86 60 74
Send e-post

Helle-Viv Magnerud

Helle-Viv Magnerud

Funksjon: 3. vara NHFs sentralstyre
Send e-post

Arnstein Grendahl

Arnstein Grendahl

Funksjon: Generalsekretær
Mobil: 90 78 68 86
Send e-post