Sentralstyret

Mellom landsmøtene ledes NHF av Sentralstyret.
21. juni 2017

Sentralstyret består av forbundsleder, nestleder, syv sentralstyrerepresentanter og to vararepresentanter. Sentralstyret har ordinært fire til fem møter per år. Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg, ledet av forbundsleder, som forbereder sentralstyresakene og treffer vedtak i de sakene sentralstyret har gitt fullmakt til.

Dokumenter fra sentralstyremøtene

NHFs Sentralstyre 2017 - 2019

Forbundsleder Arne Lein
Arne Lein

Mobil: 90 79 65 98
Send e-post til Arne Lein

Konstituert nestleder Magnhild Sørbotten
Magnhild Sørbotten

Mobil: 91 61 28 75
Send e-post til Magnhild Sørbotten

Sentralstyremedlem Arne Olav Hope

Arne Olav Hope

Mobil: 90 04 37 37
Send e-post til Arne Olav Hope

Sentralstyremedlem Guri Anne Nesdal Egge
Guri Anne Nesdal Egge

Mobil: 90 01 62 02
Send e-post til Guri Anne Nesdal Egge

Sentralstyremedlem Martine Eliasson
Martine Eliasson

Mobil: 97 14 65 83
Send e-post til Martine Eliasson

Sentralstyremedlem Tove Linnea Brandvik
Tove Linnea Brandvik

Mobil: 48 23 08 49
Send e-post til Tove Linnea Brandvik

Sentralstyremedlem Karl Haakon Sævold
Karl Haakon Sævold

Mobil: 90 18 82 58
Send e-post til Karl Haakon Sævold

Sentralstyremedlem Kirsti Stenersen

Kirsti Stenersen

Mobil: 90 75 29 07
Send e-post til Kirsti Stenersen

Sentralstyremedlem Per Einar Honstad 
Per Einar Honstad

Mobil: 98 42 94 74
Send e-post til Per Einar Honstad

Sentralstyremedlem (ansattes representant) Ann-Karin Pettersen 
Ann-Karin Pettersen

Mobil: 41 25 49 80
Send e-post til Ann-Karin Pettersen

1. varamedlem Inger Svenning

Mobil: 99 25 94 39
Send e-post til Inger Svenning

2. varamedlem Stein Wilmann
Stein Wilmann

Mobil: 90 62 85 04
Send e-post til Stein Wilmann

Varamedlem for ansattes representant Ellen Trondsen
Ellen Trondsen

Mobil: 91 74 30 10
Send e-post til Ellen Trondsen

Generalsekretær Sunniva Ørstavik
Sunniva Ørstavik

Telefon: 46 86 31 91
Send e-post til Sunniva Ørstavik