Regioner

Handikapforbundet engasjerer seg i forholdene for funksjonshemmede over hele landet. Vi er organisert i ni regioner, som til sammen har over 300 lokallag. Aktiviteten er stor, og favner alt fra interessepolitikk, brukermedvirkning, medlemsaktiviteter, seminarer, kurs og konferanser, hjelp til selvhjelp, samtaletilbud etc etc.
13. oktober 2014

Regioner og lokallag

NHFs regioner har ansvaret for å følge opp interessepolitikken, lokallagene og medlemsaktiviteten lokalt. De har egne kontorer og nettsider, se her:

Agder

Innlandet (Oppland og Hedmark)

Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)

Nord Vest (Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal)

Oslo

Oslofjord Vest (Buskerud, Vestfold og Telemark)

Sørvest (Rogaland og Hordaland)

Trøndelag

Øst (Østfold og Akershus)

Landsforeningene

NHFs landsforeninger har tilbud til deg som har en spesifikk diagnose eller livssituasjon. Landsforeningene har mange diagnoserettede aktiviteter og tilbud, som kurs, samtalegrupper og sosialt samvær. I tillegg påvirker de helse- og rehabiliteringstilbudet i Norge gjennom helsepolitisk arbeid.
Klikk her for å lese mer om landsforeningene.