Lokallagene

Norges Handikapforbund har flere enn 300 lokallag rundt i landet, som tilbyr fellesskap og muligheter til å påvirke samfunnet lokalt.
13. august 2015

NHFs lokallag varierer i størrelse og aktivitetsnivå, men felles for alle er at de tilbyr et lokalt fellesskap og gir medlemmene muligheter til å jobbe for bedre samfunnsforhold for funksjonshemmede der man bor.

De fleste av lokallagene våre hører til en kommune, men mange er også tverrkommunale. Flere steder har også landsforeningene egne lokallag. 

Vil du vite mer om våre lokallag? Ta kontakt med NHF der du bor eller en av våre landsforeninger.