Landsforeninger

Mens NHF jobber generelt med samfunnsforholdene for funksjonshemmede, retter våre 11 landsforeninger arbeidet sitt mot en spesifikk diagnose eller livssituasjon.
30. oktober 2014

Landsforeningene er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Landsforeningenes medlemmer er individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud. Landsforeningene har også egne aktiviteter og tilbud, som kurs, samtalegrupper og sosialt samvær, for de medlemmene som er tilknyttet dem. NHFs 11 landsforeninger er:

Fotfeilforeningen

ALF - Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

LFA - Landsforeningen for Amputerte

LFN - Landsforeningen for Nakkeskadde

LFS - Landsforeningen for Slagrammede

HBF - Handikappede Barns Foreldreforening

LKB - Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter

AMC - Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita

LFPS - Landsforeningen for Polioskadde

LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde

NASPA - Norsk forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi