Organisasjonen

Norges Handikapforbund er en medlemsorganisasjon med ca 15 000 medlemmer. Vi har en demokratisk struktur, med valgte representanter i alle ledd. Landsmøtet er Norges Handikapforbunds høyeste myndighet. Mellom landsmøtene ledes NHF av sentralstyret. Vi har en sentraladministrasjon i Oslo300 lokallag, 9 regioner, 10 landsforeninger og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU).
02. september 2014