NASPA - Norsk forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi

For deg som har arvelig spastisk paraparese eller arvelig ataksi.
30. september 2014

Landsforeningen NASPAs to diagnosegrupper er arvelig (hereditær) spastisk paraparese (HSP) og arvelig ataksi (HA), også kalt arvelige spinocerebellære degenerative tilstander.

Alvorlighetsgraden av disse diagnosene kan variere. Gangvansker og rullestolavhengighet, svekket koordinasjon i hendene, synsproblemer og svelgevansker forekommer ofte.

De fleste som har en diagnose som fører til funksjonsnedsettelse, synes det er godt å vite at de ikke er alene i verden, ha noen å prate med, helst noen som forstår hvordan de har det. NASPAs hovedformål er å bistå medlemmene gjennom å dele kunnskap og erfaring. Ta gjerne kontakt med NASPA hvis du trenger veiledning, ønsker å dele dine erfaringer med andre, eller er er interessert i foreningens arbeid.

Norsk Forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/Ataksi (NASPA) er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud. Alle medlemmer tilknyttet NASPA kan også delta i landsforeningens egne tilbud, som omfatter alt fra sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på behandling, rehabilitering og forskning.

På NASPAs egen nettside finner du mer informasjon: www.naspa.no