LKB - Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter

For deg som har bekkenløsningsplager eller bekkenleddsyndrom.
30. september 2014

Alle gravide kvinner har fysiologisk bekkenløsning i større eller mindre grad. De aller fleste som opplever bekkenløsning og smerter i og rundt bekkenleddet i forbindelse med svangerskap og fødsel, vil bli bra igjen, med eller uten behandling. Hos noen kvinner blir imidlertid smertene av lengre varighet og kan føre til gangvansker.

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) er disse kvinnenes egen interesseorganisasjon. Foreningen fokuserer på forebygging og ønsker å fremme livsglede. Foreningen er ikke en samling av eksperter som skal overta det arbeidet som skal utføres av det offentlige. Den viktigste og sterkeste ressursen er medlemmenes egne erfaringer. Ta gjerne kontakt med foreningen hvis trenger veiledning eller ønsker å dele dine erfaringer med noen i samme situasjon, eller er interessert i landsforeningens arbeid.

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte seg av alle NHFs medlemstilbud. Alle landsforeningsmedlemmer vil også kunne delta i landsforeningens tilbud, som omfatter alt fra deltakelse i sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på bekkenløsning, bekkenleddsmerter og –plager.

På LKBs egen nettside finner du mer informasjon: www.lkb.no