LFS - Landsforeningen for Slagrammede

For deg som er, eller kjenner noen som er, rammet av hjerneslag.
16. september 2014

Hvert år rammes 15 000 personer i Norge av hjerneslag og får hverdagen snudd på hodet. Hjerneslag kan være en rystende opplevelse både psykisk og fysisk og må oppleves for å forstås fullt ut.

Landsforeningen for Slagrammede (LFS) er ikke en samling av eksperter som skal overta det arbeidet som skal utføres av det offentlige. Landsforeningens viktigste og sterkeste ressurs er de erfaringer medlemmene selv, og deres pårørende, har. Ta gjerne kontakt hvis du er slagrammet eller er interessert i landsforeningens arbeid, og trenger veiledning eller ønsker å dele dine opplevelser med noen som har verdifull erfaring.

Landsforeningen for Slagrammede (LFS) er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte seg av alle medlemstilbudene til NHF. Medlemmer tilknyttet Landsforeningen for Slagrammede (LFS) vil også kunne ta del i landsforeningens egne tilbud, som omfatter alt fra sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på slagrammede og deres pårørende.

På Landsforeningen for Slagrammedes nettside finner du mer informasjon om foreningen: www.slag.no

Landsforeningen for Slagrammede (LFS) har også utarbeidet www.slag.no en digital kunnskapsportal om hjerneslag, med informasjon om behandling og i forbindelse med hjerneslag.