LFPS - Landsforeningen for Polioskadde

For deg som har polio eller senskader etter polio.
16. september 2014

Under og etter polioepidemiene på 1940 og 1950-tallet, ble følgetilstandene etter akutt poliomyelitt antatt å være stabil. I dag vet vi at svært mange som har hatt polio kan oppleve senfølger og nye funksjonstap. Da er det gjerne mange spørsmål som melder seg.

Landsforeningen for Polioskadde ønsker å dele kunnskap og erfaringer med hverandre og andre som har behov for veiledning og hjelp. Foreningen er ikke en samling av fageksperter som skal overta det arbeidet som skal utføres av det offentlige. Det er medlemmenes kunnskap og erfaring som er foreningens viktigste og sterkeste ressurs.

Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud. Alle medlemmer tilknyttet kan også kunne delta i landsforeningens egne tilbud, som omfatter alt fra sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på senskader etter polio, behandling og rehabilitering.