LFN - Landsforeningen for Nakkeskadde

For deg som har en nakkeskade eller mistenker at du har fått nakkeskade etter nakkesleng.
30. september 2014

Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN) er en pådriver for økt forståelse for og kunnskap om hva en nakkeskade etter nakkesleng eller tilsvarende skademekanisme innebærer.

LFN er ikke en samling av fageksperter som skal overta arbeidet som skal utføres av det offentlige. Foreningens viktigste og sterkeste ressurs er den kunnskap og de erfaringer medlemmene selv har.

Landsforeningens mott er: «En smerte som deles taper sin kraft……». Et foreningens viktigste mål er derfor å dele kunnskap og erfaringer. Ta gjerne kontakt med LFN om du trenger veiledning eller ønsker å dele dine opplevelser med noen som har tilsvarende erfaring, eller er interessert i foreningens arbeid.

Landsforeningen for Nakkeskade (LFN) er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og har tilgang til alle NHFs medlemstilbud. Medlemmer tilknyttet LFN kan også delta i landsforeningens egne tilbud, som omfatter alt fra sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på diagnostisering, behandling og rehabilitering av nakkeskader.

På LFNs egen nettside finner du mer informasjon: www.lfn.no