LFA - Landsforeningen for Amputerte

For deg som har amputert eller skal amputere.
16. september 2014

En amputasjon betyr at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. For mennesker med en forestående amputasjon, melder det seg ofte mange spørsmål.

Landsforeningen for Amputerte (LFA) er ikke en samling av fageksperter som skal overta arbeidet som skal utføres av det offentlige. Vår viktigste og sterkeste ressurs er den kunnskap og de erfaringer medlemmene selv har. Et av våre hovedmål er å dele disse erfaringene med hverandre og andre som har behov for veiledning og hjelp i en endret livssituasjon.

Landsforeningen for Amputerte (LFA) er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud. Medlemmer tilknyttet Landsforeningen for Amputerte (LFA) kan også delta i landsforeningens egne tilbud, som omfatter alt fra sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på amputasjon og rehabilitering.

På landsforeningens nettside finner du mer informasjon: www.lfa.no