LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde

For deg som har en ryggmargsskade.
16. september 2014

Hvert år får mange mennesker en ryggmargsskade etter trafikkulykker, idrettsulykker eller arbeidsulykker, i forbindelse med eller ved sykdom. En ryggmargsskade kan forandre livet fysisk, emosjonelt og sosialt. Uansett om du er nyskadet eller har levd med en ryggmargsskade over lengre tid, kan det oppstå situasjoner som krever litt andre løsninger eller svar enn før.

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) har som mål å gi et tilbud til ryggmargsskadde som trenger veiledning eller hjelp etter en endret livssituasjon. Foreningen er ikke en samling av fageksperter som skal overta det arbeidet som skal utføres av det offentlige. Foreningens viktigste og sterkeste ressurs er medlemmenes egen kunnskap og erfaring.

Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og har tilgang til alle NHFs medlemsfordeler. Alle medlemmer tilknyttet LARS vil også kunne ta del i landsforeningens egne tilbud, som omfatter alt fra sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på ryggmargsskaddes levekår, forskning, behandling og rehabilitering.

På LARS’ nettside finner du mer informasjon: www.lars.no