HBF - Handikappede Barns Foreldreforening

For deg som har barn med nedsatt funksjonsevne.
16. september 2014

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har spesielt fokus på funksjonshemmede barn og deres familier.

I en krevende omsorgssituasjon kan de daglige utfordringer være de samme uansett hvilken diagnose og type funksjonsnedsettelse barnet har. Men uansett funksjonsevne – alle barn er barn.

Handikappede Barns Foreldreforening arbeider for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår, uavhengig av diagnose og type funksjonsnedsettelse. HBF er et treffpunkt for foreldre, søsken og barn i liknende livssituasjon.

HBF er ikke en samling av fageksperter som skal overta det arbeidet som skal utføres av det offentlige. Foreningens viktigste og sterkeste ressurs er medlemmenes egen kunnskap og erfaring.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud. Alle HBFs medlemmer kan også delta i foreningens tilbud, som omfatter alt fra familieaktiviteter til interessepolitisk arbeid med fokus på barns rettigheter.

På HBFs egen nettside finner du mer informasjon: www.hbf.no