Fotfeilforeningen

For deg som har, eller har et barn med, medfødt fotfeilstilling.
30. september 2014

I Norge oppdages klumpfot og andre fotfeilstillinger hos ca 1000 barn per år. Gutter har dobbelt så ofte fotfeil som jenter. Når det oppdages klumpfot eller andre fotfeilstillinger, er det ofte mange spørsmål som melder seg.

Fotfeilforeningen drives av voksne og foreldre til barn og unge med fotfeilstillinger. Fotfeilforeningen er ikke en samling av eksperter som skal overta det arbeidet som skal utføres av det offentlige. Foreningens viktigste og sterkeste ressurs er de erfaringer og den kunnskapen medlemmene selv har, basert på egne erfaringer. Ta gjerne kontakt med Fotfeilforeningen hvis du har barn med fotfeil, har fotfeil selv, er interessert i landsforeningens arbeid, trenger veiledning eller ønsker å dele dine opplevelser med noen som har erfaring.

Fotfeilforeningen er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud. Alle medlemmer knyttet til Fotfeilforeningen vil også kunne delta i foreningens familieaktiviteter og sosialt samvær, eller engasjere seg i helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på behandling og rehabilitering.

På Fotfeilforeningens nettside der finner du mer informasjon: www.fotfeilforeningen.no