AMC - Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita

For deg som har en AMC-diagnose.
30. september 2014

Arthrogryphosis Multiplex Congenita (AMC) er en sjelden diagnose. Direkte oversatt betyr AMC:

  • arthro = ledd
  • gryp = kurvet eller bøyd
  • multiple = mange
  • congenita = medfødt

AMC-diagnosen innebærer med andre ord at du blir født med mange bøyde ledd.

AMC-foreningen er et treffpunkt for barn, unge og voksne med AMC-diagnose og deres familier. Ta gjerne kontakt med AMC hvis du trenger veiledning eller ønsker å dele dine erfaringer med diagnosen, eller er interessert i foreningens arbeid.

Landsforeningen AMC er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud. Alle medlemmer tilknyttet AMC kan også delta i landsforeningens egne tilbud, som omfatter alt fra sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid med fokus på rettigheter, behandling og rehabilitering.

På foreningens egne nettsider finner du mer informasjon: www.amc.no

Sunnaas Sykehus

AMC er også tilknyttet trenings- og rådgivingssenteret TRS på Sunnaas sykehus. TRS samler, utvikler og sprer kunnskap om AMC-diagnosen og gir tilbud om kurs, individuelle tiltak og veiledning.

Mer informasjon finner du på www.sunnaas.no