ALF - Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

For deg som har eller tror at du kan ha en arbeidsmiljøskade.
30. september 2014
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) deler gjerne sin kunnskap og erfaring med deg, enten du allerede har, eller bare har en mistanke om sykdom eller skade på grunn av eksponering av løsemidler og andre helseskadelige stoffer i ditt arbeidsmiljø.

A.L.F. er ikke en samling av eksperter som skal overta det arbeidet som skal utføres av det offentlige. A.L.F.s viktigste og sterkeste ressurs er de erfaringene medlemmene selv har. Vi har også et stort kontaktnett av fagpersoner som har engasjert seg i yrkesrelatert sykdom og skade i forbindelse med eksponering av helseskadelige stoffer. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i landsforeningens arbeid, trenger veiledning eller ønsker å dele din erfaring med A.L.F.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Gjennom denne organisasjonstilhørigheten er landsforeningens medlemmer individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte seg av alle medlemstilbudene i NHF. Medlemmer tilknyttet Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F) vil også kunne ta del i flere organiserte landsforeningstilbud, som sosiale aktiviteter til helsepolitisk påvirkningsarbeid fokus på arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforenings nettside finner du mer informasjon: www.alfnorge.no