Om oss

Om oss i NHF

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men er også opptatt av å ta vare på de 14 000 medlemmene våre.
Organisasjonen
Norges Handikapforbund er en medlemsorganisasjon med ca 15 000 medlemmer. Vi har en demokratisk struktur, med valgte representanter i alle ledd. Landsmøtet er Norges Handikapforbunds høyeste myndighet. Mellom landsmøtene ledes NHF av sentralstyret. Vi har en sentraladministrasjon i Oslo300 lokallag, 9 regioner, 10 landsforeninger og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU).
Les mer om Organisasjonen
Styringsdokumenter
Norges Handikapforbunds samfunnsoppdrag, strategi, interessepolitisk program og lovverk ble vedtatt på landsmøtet 2017.
Les mer om Styringsdokumenter
Historien vår
I våre dager opplever vi at de aller fleste deler våre mål om at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre har til å leve fullverdige liv, delta i samfunnet og bidra med sine ressurser. Slik har det ikke alltid vært. Funksjonshemmede har kjempet en lang og utrettelig kamp for bedre livsvilkår og muligheter for samfunnsdeltakelse. Denne historien er en viktig del av identiteten vår. Ikke minst fordi vi ser at det fremdeles gjenstår mye før målene våre er nådd.
Les mer om Historien vår
Vi mener
Norges Handikapforbunds ønsker et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser.
Les mer om Vi mener
Fond og legater
Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år.
Les mer om Fond og legater
Nettverk
Vi har mange samarbeidspartnere i Norge og utlandet som er viktige for oss.
Les mer om Nettverk
Grafisk profil
Her finner du NHFs logo og profilveileder for bruk av visuelle elementer som inngår i den grafiske profilen.
Les mer om Grafisk profil