Alle barn må få de hjelpemidlene de trenger

Helena har ikke ben, men med riktige hjelpemidler kan hun leke, lære og utvikle seg, i likhet med seksåringer flest. Hindringene oppstår først når hjelpemidlene ikke kommer.
19. desember 2014

Foto: Tore Fjeld

Familien Grinaker Paulsen gleder seg til jul, selv om minnene fra julen for fire år siden er sterke. Det var den julen Helena (6) ble utsatt for en ulykke som førte til at hun måtte amputere begge bena. Denne julen kan de kose seg sammen - bake, pynte og dra på turer i Skogbygda - takket være de hjelpemidlene Helena har.

Har det bra med hjelpemidler

Helena ser ikke så mange begrensninger, hun tenker mest på å finne løsninger så hun kan gjøre det hun har lyst til. I det siste har hun blitt kjempeflink til å gå med proteser. Utendørs er det mer krevende å ta seg fram, og hun venter nå på en elektrisk rullestol. Den blir god å ha i julen.

Helena vokser og utvikler seg, og hjelpemidlene må passe for at hun skal kunne bruke dem. Av og til kan det ta flere måneder før hjelpemidlene kommer på plass. For en liten jente kan det være vanskelig å forstå at det tar så lang tid. Når hun ikke har de hjelpemidlene hun trenger, klarer hun ikke alltid å være med på leken. I slike situasjoner hender det at verden raser sammen. Hjelpemidlene er helt nødvendige for at Helena skal ha det bra.

To bilder, Helena alene med rullestol og proteser, bilde 2 helena med mor og lillesøster

Bilde venstre: Helena er ikke så opptatt av begrensninger. Men proteser og rullestol fungerer hun fint i hverdagen. Bilde høyre: En stolt og mobil lillesøster hjelper gjerne mamma med 6 uker gamle Heidi. Foto: Tore Fjeld

Mange utfordringer

Helenas historie viser hvor viktig det er at hjelpeapparatet fungerer når livet forandrer seg. Norge har i utgangspunktet et godt system for formidling av hjelpemidler, men mange opplever likevel at det ikke dekker deres behov godt nok. Tilbudet varierer fra fylke til fylke, byråkratiet er tungrodd og ventetidene er lange.

Flere ganger har Norges Handikapforbund fått stoppet eller moderert endringer og kutt som ville gjort tilbudet langt dårligere enn det er i dag. Vi fortsetter å kjempe! Målet vårt er at alle barn som trenger hjelpemidler får riktig hjelpemiddel til rett tid, slik at de kan leke, lære og utvikle seg.

Gi din støtte til kampen!

Helena og Henrik sykler
Helena råkjører med tvillingbroren Henrik på slep. Med den hånddrevne sykkelen hun fikk i høst, kan hun også være med på leken. Foto: Tore Fjeld