Beholder snusirkelen på 1,50
Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Beholder snusirkelen på 1,50

- Vi vant den viktigste kampen, sier Arne Lein, forbundsleder i NHF. Kravene til innendørs snusirkel for rullestol ble likevel ikke redusert i Jan Tore Sanners nye regler for boligbygging.
11. desember 2014

De nye kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) ble presentert via en pressemelding på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider i dag, torsdag 11. desember. Der står det at statsråd Jan Tore Sanner har valgt å beholde tilgjengelighetskravet Norges Handikapforbund har ment er viktigst: en snusirkel på 1,50. Selv om halvparten av de minste leilighetene skal få slippe disse kravene, er forbundsleder Arne Lein glad.

- Kampen har stått om hvorvidt snusirkelen for rullestoler skal beholdes på 1,50 eller reduseres til 1,40, og det viktigste for oss er at den ikke blir redusert. En halvering av antall leiligheter som skal bygges universelt utformet er mye bedre enn alternativet – at ingen blir det. Det er flott at Sanner har hørt på oss i denne saken, sier Lein.

Grundig prosess

De nye kravene kommer etter en langvarig prosess. Saken har vært gjenstand for hissig debatt, spesielt fra deler av boligbransjen, som har ment at tilgjengelighetskravene har ført til økte boligpriser. Disse påstandene har gjentatte ganger vært tilbakevist av fagpersoner innen forskning, arkitektur og økonomi. Nå har også saken vært gjennom en grundig politisk høring. Det synes forbundsleder Arne Lein er fint.

- Vi er glad for at vi nå kan avslutte denne saken etter en såpass grundig prosess, der faglige argumenter har ligget til grunn. Nå har regjeringspartiene gjennomgått konsekvensene av å endre kravene, og også diskutert dette med de andre politiske partiene under budsjettforhandlingene. De har fått klar beskjed om at snusirkelen skal bestå. Denne prosessen har vært så grundig at vi nå forventer at de aktørene i byggebransjen som har gått inn for å redusere kravene, aksepterer at kampen er over, sier Lein.

Det var på forsommeren i år at Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for alvor gikk inn for «å forenkle» byggeforskriftene, med et forslag der han blant annet foreslo å minske snusirkelen i boliger fra 1,5 m til 1,4 m. Dette forslaget avviste NHF, i likhet med flere andre organisasjoner.

– Det er viktig at ikke bare byggere av boliger blir lyttet til, men at også brukere av boliger blir hørt slik at det bygges boliger som folk kan bo i, og som holder en god kvalitet. Det er mange fagpersoner innen forskning, arkitektur og økonomi som har skrevet rapporter og sagt høyt i mediene at det er helt andre faktorer som bestemmer i markedet, først og fremst boligenes beliggenhet. Samfunnet vil derfor være tjent med å beholde dagens krav slik at flere kan bo hjemme, dra på besøk til hverandre og ellers leve gode liv, sa Lein den gangen.

Tar også bort noen krav

De nye reglene byr også på noen skuffelser, med noen konsekvenser som Lein frykter kan gjøre boliger mindre tilgjengelige og livet vanskelig for mange mennesker. For det første har Sanner valgt å unnta halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter fra tilgjengelighetskravene, og ikke de leilighetene som er mindre enn 35 kvm, som var NHFs ønske.

- Det betyr at det blir flere utilgjengelige leiligheter enn det vi hadde håpet, selv om det heldigvis ikke blir fullt så mange som vi først fryktet, sier Lein.

Kravene til automatisk døråpner blir også redusert, og kravet om universell utforming av felles uteareal for større boligområder for småhus blir også fjernet. Departementet jobber med å utarbeide veiledninger for kommunene for å bidra til at hensynet til universell utforming blir ivaretatt.

For å gjøre det mulig å bygge boliger i brattere terreng har Sanner også redusert kravene til stigningsforhold på ramper fra 1:20 til 1:15.

- En så bratt stigning er en stor utfordring for personer med manuell rullestol og liten håndstyrke, spesielt hvis det ikke er lagt opp til gode hvilerepoter så man kan stoppe opp underveis, sier Lein.

NHF har erfart at det ofte blir til at ramper legges brattere enn det som er hensiktsmessig for de som skal bruke dem, hvis det ikke stilles strenge krav.

- Men detaljene her gjenstår å se. Vi håper at departementet også har disse elementene i fokus når de nå skal utarbeide veiledningsmateriell til kommunene, sier Lein.  

De nye reglene vil være gjeldende fra 1.1.2015.

Les mer på departementets nettsider.

Flere nyheter
 • Statsbudsjettet 2018 - regjeringen vil flytte hjelpemidler til kommunene
  12. oktober 2017
  Forslaget om å overføre hjelpemidler til kommunene dukket opp igjen i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. - Dette vil bety et alvorlig tilbakeskritt for funksjonshemmedes levekår, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i NHF.
 • Hva koster det å være funksjonshemmet?
  03. august 2017
  Vår rapport viser at ekstrakostnadene mange funksjonshemmede har, gjør at hverdagen blir en kamp for å få økonomien til å gå rundt.
 • NHFs interessepolitiske program
  04. oktober 2017
  Det interessepolitiske programmet vårt, som forteller hva vi mener om samfunnsområder og saker som betyr mye for funksjonshemmedes levekår og hverdag, er nå ferdig.
 • Ny strategi #sammenomennytid
  01. september 2017
  På landsmøtet 2017 vedtok Norges Handikapforbund en strategi som skal gi ny giv og en kursendring.
 • Vinnvinn - nytt lotteri
  29. september 2017

  VINNVINN er Norges Handikapforbunds nye lotteri og erstatter QUICK-loddene som vi har hatt før.

 • Innspill til den nye regjeringen
  19. september 2017
  I forkant av regjeringsforhandlingene har vi sendt de borgerlige partiene et innspill om saker vi mener må prioriteres i den nye regjeringsplattformen.
Flere artikler