2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

11 NHF-prosjekter har fått en samlet støtte fra ExtraStiftelsen på nærmere 2,5 millioner kroner til prosjekter innen forebygging, forskning og rehabilitering neste år.
25. november 2014

Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering formidler overskuddet fra TV-spillet Extra til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Tirsdag 25. november ble tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjort i forbindelse med den tradisjonelle tildelingsfesten i Oslo.

NHF har mottatt betydelige midler i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom flere år. Da Extra-midlene for 2015 ble delt ut, sto det klart at organisasjonsleddene våre også neste år kan gjennomføre en rekke tiltak ved hjelp av disse midlene.

Til sammen 2 432 000 fordelt på 11 prosjekter har fått støtte fra Extrastiftelsen. Dette er:

Innen rehabilitering:

 • HBF: HBF-camp 2015: 100 000
 • HBF i samarbeid med Ahus: Kompetente foreldre - digital versjon: 395 000
  Kombinert opplæringsprogram med e-læring ut fra en utprøvd gruppeveiledning for foreldre til barn med funksjonshemming
 • LFS i samarbeid med Sunnaas: Locked-in, med en meningsfylt hverdag: 250 000
  Gruppesamling for personer med locked-in syndrom
 • LARS: Racing med ryggmargsskadde på Rudskogen: 113 000
  Racingdag for personer med ryggmargsskader, deres pårørende, venner og andre 
 • NHF Nord-Norge: Støtte på veien videre: 254 000
  Film og informasjonsmateriell om FFO og SAFOs felles likemannstjeneste på Unn Tromsø

Innen forskning              

 • LFS i samarbeid med Sunnaas og Universitetet i Oslo: tdCS etter slag: Effekter og mekanismer: 680 000
  Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter

Innen forebygging         

 • NHF Øst: Aspiranter og inspirenter for påvirkning: 160 000
  Interessepolitisk opplæring på hjemmebane med hjelp av kommunepolitikere        
 • LARS: ABC-brosjyre om smerter og spastisitet: 235 000
  Etablering av to ABC-brosjyrer om smerter og spastisitet           
 • NHF Stryn og Horninndal: Heimlund for alle!: 145 000
  Tilpasning av bygdehuset Heimlund i Innvik      
 • LKB Hordaland: Jeg har bekken, har du løsningen?: 35 000
  Informasjonskampanje for LKB Hordaland        
 • LARS: Informasjonsfilm: 65 000
  Informasjonsfilm om Landsforeningen for Ryggmargsskadde     

Bildet øverst er en skjermdump fra Extrastiftelsen.no
Flere nyheter
 • Flere klagesaker og lite brukerstyring
  12. desember 2017
  Flere må klage på at de får for få timer eller får avslag på søknad. Fritid og aktivitet blir ikke prioritert, og folk får ikke en gang nok timer til personlig hygiene. BPA-ordningen fungerer ikke etter intensjonen, er konklusjonen i NHFs ferske BPA-rapport.
 • Ikke flytt hjelpemiddelansvaret til kommunene!
  30. oktober 2017
  Regjeringen vil gi kommunene mer ansvar på hjelpemiddelområdet. Handikapforbundet mener en slik endring vil skape store kommunale forskjeller og gjøre det dyrere og vanskeligere å få hjelpemidler man trenger.
 • - Får energi og krefter av å hjelpe andre
  02. november 2017
  Vigdis Grimsdottir Nielsen vet hvor viktig det er å ha noen å snakke med som forstår. Nå bruker hun egne erfaringer til å støtte og styrke andre.
 • Tilgjengelige bygg... i ny versjon
  16. november 2017
  Lurer du på hvordan du kan bygge tilgjengelig? Svaret finner du i det populære heftet vårt "Tilgjengelige bygg og uteområder". Heftet er nå oppdatert etter gjeldende lovverk og trykket opp i ny versjon.
 • 7 fremtidsrettede teser om bistand
  06. desember 2017
  "Verdensamfunnets 17 globale bærekraftsmål har som sin sentale nervetråd at «ingen skal utelates». Viktige mål, men er de mer enn besnærende retorikk?" Spørsmålet stilles i en kronikk i forbindelse med FN-dagen for funksjonshemmede.
 • Vi vil delta og bidra i fellesskapet!
  28. november 2017
  3. desember er funksjonshemmedes dag, den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Denne dagen sier vi fra om at funksjonshemmede vil være en del av fellesskapet!
Flere artikler