2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

11 NHF-prosjekter har fått en samlet støtte fra ExtraStiftelsen på nærmere 2,5 millioner kroner til prosjekter innen forebygging, forskning og rehabilitering neste år.
25. november 2014

Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering formidler overskuddet fra TV-spillet Extra til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Tirsdag 25. november ble tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjort i forbindelse med den tradisjonelle tildelingsfesten i Oslo.

NHF har mottatt betydelige midler i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom flere år. Da Extra-midlene for 2015 ble delt ut, sto det klart at organisasjonsleddene våre også neste år kan gjennomføre en rekke tiltak ved hjelp av disse midlene.

Til sammen 2 432 000 fordelt på 11 prosjekter har fått støtte fra Extrastiftelsen. Dette er:

Innen rehabilitering:

 • HBF: HBF-camp 2015: 100 000
 • HBF i samarbeid med Ahus: Kompetente foreldre - digital versjon: 395 000
  Kombinert opplæringsprogram med e-læring ut fra en utprøvd gruppeveiledning for foreldre til barn med funksjonshemming
 • LFS i samarbeid med Sunnaas: Locked-in, med en meningsfylt hverdag: 250 000
  Gruppesamling for personer med locked-in syndrom
 • LARS: Racing med ryggmargsskadde på Rudskogen: 113 000
  Racingdag for personer med ryggmargsskader, deres pårørende, venner og andre 
 • NHF Nord-Norge: Støtte på veien videre: 254 000
  Film og informasjonsmateriell om FFO og SAFOs felles likemannstjeneste på Unn Tromsø

Innen forskning              

 • LFS i samarbeid med Sunnaas og Universitetet i Oslo: tdCS etter slag: Effekter og mekanismer: 680 000
  Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter

Innen forebygging         

 • NHF Øst: Aspiranter og inspirenter for påvirkning: 160 000
  Interessepolitisk opplæring på hjemmebane med hjelp av kommunepolitikere        
 • LARS: ABC-brosjyre om smerter og spastisitet: 235 000
  Etablering av to ABC-brosjyrer om smerter og spastisitet           
 • NHF Stryn og Horninndal: Heimlund for alle!: 145 000
  Tilpasning av bygdehuset Heimlund i Innvik      
 • LKB Hordaland: Jeg har bekken, har du løsningen?: 35 000
  Informasjonskampanje for LKB Hordaland        
 • LARS: Informasjonsfilm: 65 000
  Informasjonsfilm om Landsforeningen for Ryggmargsskadde     

Bildet øverst er en skjermdump fra Extrastiftelsen.no
Flere nyheter
 • Statsbudsjettet 2018 - regjeringen vil flytte hjelpemidler til kommunene
  12. oktober 2017
  Forslaget om å overføre hjelpemidler til kommunene dukket opp igjen i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. - Dette vil bety et alvorlig tilbakeskritt for funksjonshemmedes levekår, sier interessepolitisk rådgiver Guri Henriksen i NHF.
 • Hva koster det å være funksjonshemmet?
  03. august 2017
  Vår rapport viser at ekstrakostnadene mange funksjonshemmede har, gjør at hverdagen blir en kamp for å få økonomien til å gå rundt.
 • NHFs interessepolitiske program
  04. oktober 2017
  Det interessepolitiske programmet vårt, som forteller hva vi mener om samfunnsområder og saker som betyr mye for funksjonshemmedes levekår og hverdag, er nå ferdig.
 • Ny strategi #sammenomennytid
  01. september 2017
  På landsmøtet 2017 vedtok Norges Handikapforbund en strategi som skal gi ny giv og en kursendring.
 • Vinnvinn - nytt lotteri
  29. september 2017

  VINNVINN er Norges Handikapforbunds nye lotteri og erstatter QUICK-loddene som vi har hatt før.

 • Innspill til den nye regjeringen
  19. september 2017
  I forkant av regjeringsforhandlingene har vi sendt de borgerlige partiene et innspill om saker vi mener må prioriteres i den nye regjeringsplattformen.
Flere artikler