2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

11 NHF-prosjekter har fått en samlet støtte fra ExtraStiftelsen på nærmere 2,5 millioner kroner til prosjekter innen forebygging, forskning og rehabilitering neste år.
25. november 2014

Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering formidler overskuddet fra TV-spillet Extra til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Tirsdag 25. november ble tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjort i forbindelse med den tradisjonelle tildelingsfesten i Oslo.

NHF har mottatt betydelige midler i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom flere år. Da Extra-midlene for 2015 ble delt ut, sto det klart at organisasjonsleddene våre også neste år kan gjennomføre en rekke tiltak ved hjelp av disse midlene.

Til sammen 2 432 000 fordelt på 11 prosjekter har fått støtte fra Extrastiftelsen. Dette er:

Innen rehabilitering:

 • HBF: HBF-camp 2015: 100 000
 • HBF i samarbeid med Ahus: Kompetente foreldre - digital versjon: 395 000
  Kombinert opplæringsprogram med e-læring ut fra en utprøvd gruppeveiledning for foreldre til barn med funksjonshemming
 • LFS i samarbeid med Sunnaas: Locked-in, med en meningsfylt hverdag: 250 000
  Gruppesamling for personer med locked-in syndrom
 • LARS: Racing med ryggmargsskadde på Rudskogen: 113 000
  Racingdag for personer med ryggmargsskader, deres pårørende, venner og andre 
 • NHF Nord-Norge: Støtte på veien videre: 254 000
  Film og informasjonsmateriell om FFO og SAFOs felles likemannstjeneste på Unn Tromsø

Innen forskning              

 • LFS i samarbeid med Sunnaas og Universitetet i Oslo: tdCS etter slag: Effekter og mekanismer: 680 000
  Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter

Innen forebygging         

 • NHF Øst: Aspiranter og inspirenter for påvirkning: 160 000
  Interessepolitisk opplæring på hjemmebane med hjelp av kommunepolitikere        
 • LARS: ABC-brosjyre om smerter og spastisitet: 235 000
  Etablering av to ABC-brosjyrer om smerter og spastisitet           
 • NHF Stryn og Horninndal: Heimlund for alle!: 145 000
  Tilpasning av bygdehuset Heimlund i Innvik      
 • LKB Hordaland: Jeg har bekken, har du løsningen?: 35 000
  Informasjonskampanje for LKB Hordaland        
 • LARS: Informasjonsfilm: 65 000
  Informasjonsfilm om Landsforeningen for Ryggmargsskadde     

Bildet øverst er en skjermdump fra Extrastiftelsen.no
Flere nyheter
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Overraskende skuffende budsjett
  08. oktober 2018
  Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram. Stikkordene i år er: store ord, lite innehold og manglende reell satsning.
 • Støtt arbeidet for en tilgjengelig skole
  01. november 2018
  80% av grunnskolene i Norge ikke er tilgjengelige for mange barn med funksjonsnedsettelser. Dette er ikke akseptabelt, og årets julekampanje handler om dette.
 • Stor BPA-seier
  21. november 2018
  KRF og regjeringen er nå enige om at BPA skal utredes!
 • OXLO-prisen til funkis for første gang
  16. november 2018
  Vi gratulerer Sadia Jabeen Iqbal, NHFU-medlem og leder av NHFUs minoritetsprosjekt med OXLO-prisen. Hun har fått den for sitt enormt viktige arbeidet for at funksjonshemmet minoritetsungdom skal være en del av samfunnslivet.
 • NHF er frivillighetssektorens beste arbeidsplass
  15. november 2018
  Norges Handikapforbund ble i dag kåret til «beste arbeidsplass i frivillig sektor» av rådgivingsselskapet Great Place to Work®.
Flere artikler