2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

11 NHF-prosjekter har fått en samlet støtte fra ExtraStiftelsen på nærmere 2,5 millioner kroner til prosjekter innen forebygging, forskning og rehabilitering neste år.
25. november 2014

Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering formidler overskuddet fra TV-spillet Extra til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Tirsdag 25. november ble tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjort i forbindelse med den tradisjonelle tildelingsfesten i Oslo.

NHF har mottatt betydelige midler i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom flere år. Da Extra-midlene for 2015 ble delt ut, sto det klart at organisasjonsleddene våre også neste år kan gjennomføre en rekke tiltak ved hjelp av disse midlene.

Til sammen 2 432 000 fordelt på 11 prosjekter har fått støtte fra Extrastiftelsen. Dette er:

Innen rehabilitering:

 • HBF: HBF-camp 2015: 100 000
 • HBF i samarbeid med Ahus: Kompetente foreldre - digital versjon: 395 000
  Kombinert opplæringsprogram med e-læring ut fra en utprøvd gruppeveiledning for foreldre til barn med funksjonshemming
 • LFS i samarbeid med Sunnaas: Locked-in, med en meningsfylt hverdag: 250 000
  Gruppesamling for personer med locked-in syndrom
 • LARS: Racing med ryggmargsskadde på Rudskogen: 113 000
  Racingdag for personer med ryggmargsskader, deres pårørende, venner og andre 
 • NHF Nord-Norge: Støtte på veien videre: 254 000
  Film og informasjonsmateriell om FFO og SAFOs felles likemannstjeneste på Unn Tromsø

Innen forskning              

 • LFS i samarbeid med Sunnaas og Universitetet i Oslo: tdCS etter slag: Effekter og mekanismer: 680 000
  Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter

Innen forebygging         

 • NHF Øst: Aspiranter og inspirenter for påvirkning: 160 000
  Interessepolitisk opplæring på hjemmebane med hjelp av kommunepolitikere        
 • LARS: ABC-brosjyre om smerter og spastisitet: 235 000
  Etablering av to ABC-brosjyrer om smerter og spastisitet           
 • NHF Stryn og Horninndal: Heimlund for alle!: 145 000
  Tilpasning av bygdehuset Heimlund i Innvik      
 • LKB Hordaland: Jeg har bekken, har du løsningen?: 35 000
  Informasjonskampanje for LKB Hordaland        
 • LARS: Informasjonsfilm: 65 000
  Informasjonsfilm om Landsforeningen for Ryggmargsskadde     

Bildet øverst er en skjermdump fra Extrastiftelsen.no
Flere nyheter
 • Tilvekst på NHFU-kontoret
  21. mars 2018
  Mandag 12. mars fikk ungdomsorganisasjonen vår, NHFU, to nye ansatte: Ingrid Thunem og Kristofer Olai Ravn Stavseng. Og med det har NHFU-administrasjonen nå fem ansatte.
 • Vi trenger en bedre BPA-ordning
  08. februar 2018
  Flere undersøkelser viser at ordningen brukerstyrt personlig assistanse ikke fungerer etter hensikten. Vi har invitert nøkkelpersoner fra politikken, ombudsordningen og aktuelle organisasjoner til dialog om hvordan ordningen kan bli bedre.
 • Har du fått medlemskontingenten?
  16. januar 2018
  Nå skal alle medlemmene våre ha fått årets medlemskontingent i posten. Hvert eneste medlem er viktig for oss, så vi håper at flest mulig vil bli med oss videre!
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  19. januar 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • 1. mars er det slutt på ferjerabatten for NAV-biler
  22. februar 2018
  Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører 1. mars. Vegvesenet begrunner endringen med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene. Arne Lein mener begrunnelsen bygger på en objektiv feil, noe han har påpekt i et brev til Vegvesenet.
 • Midlertidige jobber får ikke funksjonshemmede i jobb
  15. februar 2018
  En ny rapport viser at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke bidrar til at funksjonshemmede kommer i jobb. Nå er arbeidsmiljøloven oppe i Stortinget på nytt og Handikapforbundet foreslår flere viktige tiltak.
Flere artikler