2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

2,5 millioner til Norges Handikapforbund fra Extrastiftelsen

11 NHF-prosjekter har fått en samlet støtte fra ExtraStiftelsen på nærmere 2,5 millioner kroner til prosjekter innen forebygging, forskning og rehabilitering neste år.
25. november 2014

Extrastiftelsen Helse- og rehabilitering formidler overskuddet fra TV-spillet Extra til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Tirsdag 25. november ble tildelingene fra Extrastiftelsen offentliggjort i forbindelse med den tradisjonelle tildelingsfesten i Oslo.

NHF har mottatt betydelige midler i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen gjennom flere år. Da Extra-midlene for 2015 ble delt ut, sto det klart at organisasjonsleddene våre også neste år kan gjennomføre en rekke tiltak ved hjelp av disse midlene.

Til sammen 2 432 000 fordelt på 11 prosjekter har fått støtte fra Extrastiftelsen. Dette er:

Innen rehabilitering:

 • HBF: HBF-camp 2015: 100 000
 • HBF i samarbeid med Ahus: Kompetente foreldre - digital versjon: 395 000
  Kombinert opplæringsprogram med e-læring ut fra en utprøvd gruppeveiledning for foreldre til barn med funksjonshemming
 • LFS i samarbeid med Sunnaas: Locked-in, med en meningsfylt hverdag: 250 000
  Gruppesamling for personer med locked-in syndrom
 • LARS: Racing med ryggmargsskadde på Rudskogen: 113 000
  Racingdag for personer med ryggmargsskader, deres pårørende, venner og andre 
 • NHF Nord-Norge: Støtte på veien videre: 254 000
  Film og informasjonsmateriell om FFO og SAFOs felles likemannstjeneste på Unn Tromsø

Innen forskning              

 • LFS i samarbeid med Sunnaas og Universitetet i Oslo: tdCS etter slag: Effekter og mekanismer: 680 000
  Transkranial likestrømstimulering (tDCS) i kognitiv rehabilitering av slagpasienter

Innen forebygging         

 • NHF Øst: Aspiranter og inspirenter for påvirkning: 160 000
  Interessepolitisk opplæring på hjemmebane med hjelp av kommunepolitikere        
 • LARS: ABC-brosjyre om smerter og spastisitet: 235 000
  Etablering av to ABC-brosjyrer om smerter og spastisitet           
 • NHF Stryn og Horninndal: Heimlund for alle!: 145 000
  Tilpasning av bygdehuset Heimlund i Innvik      
 • LKB Hordaland: Jeg har bekken, har du løsningen?: 35 000
  Informasjonskampanje for LKB Hordaland        
 • LARS: Informasjonsfilm: 65 000
  Informasjonsfilm om Landsforeningen for Ryggmargsskadde     

Bildet øverst er en skjermdump fra Extrastiftelsen.no
Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  29. juni 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  30. mai 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • Kalenderen og et nytt nummer av Handikapnytt er på vei til deg
  24. august 2018
  Nå er Handikapforbundets kalender for 2019 klar. Denne gang har vi valgt engasjement og deltagelse som en rød tråd gjennom kalenderen. Dette er vist med flotte bilder og gode historier hentet fra tidligere utgaver av Handikapnytt.
 • Dine fem minutter er med på å skape en attraktiv organisasjon for alle
  06. september 2018
  Hva vil gjøre medlemskapet givende for deg? Dette er ett av spørsmålene vi trenger svar på i vår nye undersøkelse.
 • Kritisk til endringsforslag om bil
  01. juni 2018
  Regjeringen har foreslått å endre bilstønadsordningen for gruppe 2-biler, og Handikapforbundet har sendt et svært kritisk høringssvar. Forslaget går blant annet ut på å endre dagens låneordning til en tilskuddsordning, noe som kan gjøre bilordningen både dårligere og dyrere.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse
  23. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjoner til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
Flere artikler