Julekampanje

Julekampanje

Tenk deg et barn som ikke kan gå på skolen i nabolaget fordi den er utilgjengelig.
Fordi trapper, tunge dører og høye dørterskler gjør at barnet
 må sendes til en annen skole, langt unna nabobarna.
Dette er virkeligheten for mange barn med funksjonsnedsettelser i Norge.
At ett barn blir 
utestengt fra nærskolen sin for noe så elementært som fysiske barrierer, er ett barn for mange!

Vi trenger din hjelp for å gjøre noe med det!