Personvern i Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund (NHF) følger personopplysningsloven. Det er viktig for oss å være åpne om de personopplysningene vi samler inn, og om hvordan disse personopplysningene brukes og deles.
26. juni 2018

Denne personvernerklæringen gjelder for alle som gir fra seg personopplysninger til Handikapforbundet. Personvernerklæringen er ment å hjelpe deg til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn slike opplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har.

Vi behandler personopplysninger om medlemmer, givere, frivillige, støttespillere, nettbrukere og kursdeltagere. Behandlingen er både elektronisk og/eller på papir. Vår behandling av sensitive og andre personopplysninger oppfyller kravene i personvernlovgivningen.

Personopplysninger som innhentes og lagres

Handikapforbundet innhenter og lagrer personopplysninger for å kunne tilby deg en tilpasset og personlig kommunikasjon. Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi lagrer følgende personopplysninger: navn, adresse, telefonnummer, epost, kjønn, fødselsdato/personnummer.

Vi lagrer opplysninger om medlemskap, støtte og deltagelse på aktiviteter for å gi deg mest mulig relevant informasjon og materiell.

Besøk på våre nettsider og sosiale medier

Vi bruker ikke cookies på våre nettsider. Dette betyr at vi ikke sporer aktivitet og loggfører ikke dine bruksdata.

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre?

Vi benytter ofte eksterne leverandører av datasystemer til registrering av enkelte personopplysninger. Eksempler eksterne systemer er medlemsregisteret, verktøy for påmelding til arrangement og spørreundersøkelsesverktøy.

Vi bruker også leverandører til utsendelser av brev og epost.

Leverandørene får kun tilgang til de opplysningene de trenger til det oppdraget de er satt til å gjennomføre. De vil ikke ha anledning til å benytte informasjonen til andre formål og vi har avtale med dem om at informasjonen skal slettes etter at utsendelsen er gjennomført eller behovet for registrering er opphørt.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysningene som vi har registrert om deg. Du kan be om retting, sletting og tilpasning av dine opplysninger. Ta kontakt med oss på:

Tel: 24 10 24 00 (telefontid 09.00 - 15.00)

E-post: nhf@nhf.no

Ta også gjerne kontakt med oss om du spørsmål, kommentarer eller ønsker mer informasjon.