Våre landsforeninger

NHFs landsforeninger har tilbud til deg som har en spesifikk diagnose eller livssituasjon.
20. mars 2015

Landsforeningene har mange diagnoserettede aktiviteter og tilbud, som kurs, samtalegrupper og sosialt samvær. I tillegg påvirker de helse- og rehabiliteringstilbudet i Norge gjennom helsepolitisk arbeid. NHFs 10 landsforeninger er:

ALF - Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

LFA - Landsforeningen for Amputerte

LFN - Landsforeningen for Nakkeskadde

LFS - Landsforeningen for Slagrammede

HBF - Handikappede Barns Foreldreforening

LKB - Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter

AMC - Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita

LFPS - Landsforeningen for Polioskadde

LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde

NASPA - Norsk forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi

Landsforeningene er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Landsforeningenes medlemmer er individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud.