Om Nordiska Handikappförbundet

Nordiska Handikappförbundet (NHF) er et samarbeidsorgan som består av fem nordiske nasjonale handikapforbund. Disse er:

18. november 2019


I 1946 ble Nordiska Handikappförbundet grunnlagt av de danske, finske, norske og svenske forbundene. Det islandske forbundet ble med i 1960.

Forbundets oppgaver er blant annet å:

  • Fungere som en nettverksorganisasjon for medlemsforbundene, deres tillitsvalgte og ansatte.
  • Jobbe med informasjons- og erfaringsutveksling knyttet til arbeidet med rettighetspolitikk og organisasjonsutvikling. 
  • Bevisstgjøre og spre kunnskap i Norden og det nordiske samarbeidet om den politiske utviklingen til mennesker med, i hovedsak, fysiske funksjonshemninger. 
  • Videreformidle informasjon fra nordiske myndigheter rundt uførepolitiske spørsmål, og jobbe med kunnskapsutvikling overfor myndighetene. 

Forbundsstyret består av forbundsledere fra de fem medlemsorganisasjonene, som møtes to ganger i året i henhold til en rullerende plan. 

Selve styreledelsen er også rullerende, og rekkefølgen speiler Nordisk Ministerråd.

Driftskoordinator er wenche.willumsen@dhr.se

For mer informasjon, besøk: https://www.facebook.com/nordiskahandikappforbundet