Besøkende med bil

17. oktober 2014

Kjør inn til parkeringshuset Galleriet P-hus via Tøyenbekken. Ta deretter tredje innkjøringen til høyre og parker ved parkeringsfeltet merket med L/M/N nr.12. Ta trapp eller heis videre opp til NHFs kontorer i 2. etasje.

Varelevering (maks 3,5 m høyde):
Vareinnkjøring vis a vis Statoil i Tøyenbekken, med callingknapp til høyre for kontakt med vaktsentralen. Det går to heiser til 2. etasje i gågata, og derfra videre inn til Schweigaardsgate 12. og NHFs lokaler i 2. etasje.