Politisk rapport

I den politiske rapporten forteller vi om det arbeidet vi har gjort og de resultatene vi har oppnådd.
07. november 2014

NHFs politiske rapport beskriver det arbeidet som er gjort på de satsningsområdene som rammeplanen har definert at organisasjonen skal arbeide med i landsmøteperioden. Den beskriver både de viktigste målene vi har nådd og de seirene vi har hatt, men også NHFs langsiktige arbeid på områder det er nødvendig å jobbe med over tid for å få gjennomslag.