Krav til en nasjonal TT-ordning

Regjeringen har bevilget 22. millioner til en TT-ordning som etter hvert kan bli landsdekkende. I et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 23. februar, ga Handikapforbundet innspill til ordningen sammen med Blindeforbundet og FFO.
07. mars 2016

Blant innspillene fra organisasjonene finner man blant annet ønskene om at ordningen kun skal gjelde for funksjonshemmede og at den skal kunne brukes over hele landet.

Klikk her for å laste ned kravene.