Ber om at BPA-retten blir utvidet

I en stortingshøring i dag, ber Norges Handikapforbund om at retten til brukerstyrt personlig assistanse blir utvidet på flere områder.
23. mai 2014

Norges Handikapforbund reagerte med spontan glede da regjeringen for en drøy uke siden foreslo at funksjonshemmede med store assistansebehov skal få rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Innlemmelsen av støttekontakt, avlastning og enkle helsetjenester i timeberegningen, var en positiv endring sammenliknet med den forrige regjeringens forslag. Så også avklaringen av at BPA skal kunne brukes i forbindelse med reiser utenfor egen bostedskommune. Når regjeringen også vil følge opp lovforslaget med ytterligere finansiering til BPA i kommunene, ser det endelig ut til at BPA bli en helhetlig tjeneste med mulighet for selvstyring, fleksibilitet og deltakelse.

Lovforslaget har imidlertid flere avgrensninger som kan få negative utslag for et stort antall funksjonshemmede. I en høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har Norges Handikapforbund derfor foreslått å forbedre loven på flere punkter før forslaget vedtas.

Den viktigste innvendingen NHF har til forslaget er timebegrensningen som gjør at et stort antall mennesker med et mindre assistansebehov enn 25 timer per uke ikke vil få innvilget BPA. Aldersgrensen på 67 år, avgrensningen mot voksne med avlastningsbehov, reduserte klagemuligheter, behovet for et nytt rundskriv som tydeliggjør for kommunene hvordan ordningen skal praktiseres og tiltak for å sikre arbeidstakerrettigheter, er andre forhold NHF påpeker at det trengs endringer rundt.

Klikk her for å laste ned hele høringsinnspillet (word)