Lytt til teksten Lytt til teksten

Viktig BPA-vedtak

Ap-landsmøtets vedtak om å rettighetsfeste BPA på dagens nivå og kostnadsutrede ordningen, er et skritt i riktig retning av at funksjonshemmede skal kunne styre assistansen selv.

- Selv om vi ikke oppnådde vårt opprinnelige ønske om en full rettighetsfesting, innebærer dette vedtaket at vi kan komme i mål med denne saken på sikt. Måten denne saken har vært løftet fram av interne krefter i Arbeiderpartiet på, viser også at vi har sterke støttespillere på Stortinget, sier Arne Lein, forbundsleder i NHF etter helgens landsmøte i Arbeiderpartiet. 

Han velger nå å være optimistisk med tanke på å nå målet om full rettighetsfesting for alle funksjonshemmede med assistansebehov, en ordning som regjeringspartiene flere ganger tidligere har lovet.

Etter mye press fra interesseorganisasjonene og fra egne rekker, endte Arbeiderpartiets landsmøtet med å vedta et justert forslag fra redaksjonskomiteen om retten til BPA. Vedtaket innebærer en rettighetsfesting for personer med et stort hjelpebehov innenfor dagens økonomiske rammer, og en grundig gjennomgang av de økonomiske konsekvensene av en full rettighetsfesting.

– Vi vil utrede kostnadene ved innføring av BPA sammen med brukerorganisasjonene, Kommunenes interesseorganisasjon (KS) og de ansattes organisasjoner. Hvis vi skal lykkes med dette, må vi ha oversikt over alle utgiftene knyttet til BPA, sier stortingsrepresentant og leder av redaksjonskomiteen, Ingalill Olsen, til NTB.

I forkant av landsmøtet var det stor uenighet i Ap om funksjonshemmedes rett til selv å velge sine assistaenter og når, til hva og hvordan hjelpen skal utføres. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsket ikke en lovfesting, mens stortingsgruppa og fungerende parlamentarisk leder Martin Kolberg har arbeidet for å holde regjeringens tidligere løfter og lovfeste retten til BPA. Nå må helseministeren skrive om deler av sitt forslag til kommunal helse- og omsorgslov, som ble presentert for Stortinget på fredag.

Før Ap-landsmøtet takket NHF-leder Arne Lein Tove Linnea Brandvik (Ap), som er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, for at hun og flere andre regjeringspolitikere har stått i bresjen i denne saken.

Les mer om BPA-striden i Ap

- NHF kommer nå til å fortsette å påvirke for å komme helt i mål med full rettighetsfesting, og vi kommer også til å fremme krav om å bevilge mer penger til BPA innenfor dagens ordning, sier Arne Lein.

Publisert 11.04.2011 Oppdatert 12.04.2011
Del | Utskriftsvennlig tekst
Quarten siste nummer
  • Annonse:
  • CityMaid
  • Bakke
  • Kone
  • Rett Hjem
  • Forlaget Aldring og Helse

Norges Handikapforbund | Schweigaardsgt. 12 | Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Tel: 24102400 | E-post: nhf@nhf.no | Laboremus Oslo | Om cookies