Nå har Norsk Tipping lansert sitt nye spill Nabolaget, som har trekning hver fredag i beste sendetid på TV2. Norges Handikapforbund er en av flere organisasjoner som vil få glede av overskuddet.
Fagbevegelsen samlet seg til protester landet rundt mot regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven. Norges Handikapforbunds forbundsleder Arne Lein var med på markeringen utenfor Stortinget. Han er glad for den sterke motstanden regjeringen nå får.
1. januar kom flere lov- og forskriftsendringer som har betydning for funksjonshemmede. Merk deg retten til brukerstyrt personlig assistanse, den nye uføretrygden og endringen av tilgjengelighetskravene i byggeforskriften TEK10.
Helena har ikke ben, men med riktige hjelpemidler kan hun leke, lære og utvikle seg, i likhet med seksåringer flest. Hindringene oppstår først når hjelpemidlene ikke kommer.

Våre landsforeninger

Mann tar seg til pannen, illustrasjonsfoto colourbox.com
For deg som har eller tror at du kan ha en arbeidsmiljøskade.
ALF - Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

Våre landsforeninger

Ung gutt smiler mot kamera, illustrasjonsfoto colourbox.com
For deg som har en AMC-diagnose.
AMC - Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita

Våre landsforeninger

Ung gutt smiler mot kamera, illustrasjonsfoto colourbox.com
For deg som har, eller har et barn med, medfødt fotfeilstilling.
Fotfeilforeningen

Våre landsforeninger

Mor og barn sammen. illustrasjonbilde: colourbox.com
For deg som har barn med nedsatt funksjonsevne.
HBF - Handikappede Barns Foreldreforening

Våre landsforeninger

Nærbilde hånd på rullestol
For deg som har en ryggmargsskade.
LARS - Landsforeningen for Ryggmargsskadde

Våre landsforeninger

Nærbilde av en krykke og en sko
For deg som har amputert eller skal amputere.
LFA - Landsforeningen for Amputerte

Våre landsforeninger

Dame holder seg til nakken. illustrasjonbilde: colourbox.com
For deg som har en nakkeskade eller mistenker at du har fått nakkeskade etter nakkesleng.
LFN - Landsforeningen for Nakkeskadde

Våre landsforeninger

To eldre damer snakker sammen i sofa, illustrasjonsfoto colourbox.com
For deg som har polio eller senskader etter polio.
LFPS - Landsforeningen for Polioskadde

Våre landsforeninger

Eldre mann med kone og sykepleier. illustrasjonsbilde:colourbox.com
For deg som er, eller kjenner noen som er, rammet av hjerneslag.
LFS - Landsforeningen for Slagrammede

Våre landsforeninger

Ung mor med barn i blomstereng, illustrasjonsfoto colourbox.com
For deg som har bekkenløsningsplager eller bekkenleddsyndrom.
LKB - Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager

Våre landsforeninger

To damer snakker sammen, illustrasjonsfoto colourbox.com
For deg som har arvelig spastisk paraparese eller arvelig ataksi.
NASPA - Norsk forening for Arvelig- Spastisk Paraparese/- Ataksi