Lytt til teksten Lytt til teksten

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir mennesker mulighet til å få leve et fritt og selvstendig liv. Retten til et fritt og selvstendig liv er en grunnleggende menneskerettighet og dermed ukrenkelig. Derfor har NHF kjempet i en årrekke for at funksjonshemmede som trenger assistanse må få rettskrav på BPA.

Et fritt og selvstendig liv

Med brukerstyrt personlig assistanse kan funksjonshemmede med assistansebehov selv bestemme hvem som skal være assistenter, når assistansen skal utføres og hva assistansen skal brukes til. Hver enkelt kan styre sin egen hverdag og ha et aktivt liv. Alternativet til BPA, hjemmehjelp, hindrer funksjonshemmede som selv ønsker det, å leve et aktivt og fritt liv.

I dag plikter kommunen å tilby BPA, men den enkelte har ingen rett til å få innvilget BPA som assistanseordning. BPA-tildelingen varierer derfor urimelig mye fra kommune til kommune. Kommunalt skjønn avgjør hvem som får BPA, hvilket timeantall som blir innvilget og hvem som skal være arbeidsgiver.

NHF mener prinsipielt at individuelle tjenester som fremmer likestilling og samfunnsmessig deltakelse, må gjøres til en individuell rettighet gjennom lovgivningen. Det gjelder også BPA.

9. mai 2014 sendte regjeringen sitt forslag til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til Stortinget. Norges Handikapforbund har gitt flere innspill til regjeringen om hvordan rettigheten bør utformes og er glad for at man med dette beveger seg et skritt i riktig retning av at funksjonshemmede får rett til selvstyrt assistanse. Samtidig mener NHF at rettigheten, slik den er presentert i forslaget, er for begrenset til å sikre god assistanse og reell selvstyring til alle som trenger det.

Klikk her for å lese NHFs høringsinnspill til regjeringens forslag.

Publisert 27.03.2009 Oppdatert 30.05.2014
Del | Utskriftsvennlig tekst
  • 2. Bli medlem!
  • 3 Støtt oss!

Norges Handikapforbund | Schweigaardsgt. 12 | Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Tel: 24102400 | E-post: nhf@nhf.no | Laboremus Oslo | Om cookies