Lytt til teksten Lytt til teksten

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir mennesker mulighet til å få leve et fritt og selvstendig liv. Retten til et fritt og selvstendig liv er en grunnleggende menneskerettighet og dermed ukrenkelig. Derfor mener NHF at funksjonshemmede som trenger assistanse må få rettskrav på BPA.

Et fritt og selvstendig liv

Med brukerstyrt personlig assistanse kan hver enkelt styre sin egen hverdag og ha et aktivt liv. Funksjonshemmede med assistansebehov kan selv bestemme hvem som skal være assistenter, når assistansen skal utføres og hva assistansen skal brukes til. NHF mener prinsipielt at individuelle tjenester som fremmer likestilling og samfunnsmessig deltakelse, må gjøres til en individuell rettighet gjennom lovgivningen. Det gjelder også BPA.

I dag varierer BPA-tildelingen urimelig mye fra kommune til kommune. Kommunalt skjønn avgjør hvem som får BPA, hvilket timeantall som blir innvilget og hvem som skal være arbeidsgiver. 

NHF mener at manglende rettighetsfesting av BPA fører til diskriminering av funksjonshemmede. Alternativet (hjemmehjelp) hindrer funksjonshemmede som selv ønsker det å leve et aktivt og fritt liv.

På tross av bred politisk enighet om å styrke den individuelle retten til BPA, og mange politiske løfter om å rettighetsfeste ordningen, har vi fremdeles ikke kommet i mål.

I mars 2013 presenterte regjeringen sitt forslag til individuell rettighetsfesting av BPA. Norges Handikapforbund er glad for at man med dette beveger seg et skritt i riktig retning av at funksjonshemmede får rett til selvstyrt assistanse, men mener at rettigheten, slik den er presentert i forslaget, er altfor begrenset.

Klikk her for å lese NHFs vurdering av regjeringens forslag.

Publisert 27.03.2009 Oppdatert 15.08.2013
Del | Utskriftsvennlig tekst
  • 2. Bli medlem!
  • 3 Støtt oss!

Norges Handikapforbund | Schweigaardsgt. 12 | Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Tel: 24102400 | E-post: nhf@nhf.no | Laboremus Oslo | Om cookies