Universell uforming er mer enn teknologi

Regjeringen har en visjon om at alle skal delta og vil jobbe for et universelt utformet samfunn. Da er det et paradoks at handlingsplanen for universell utforming blir skalert ned i statsbudsjettet.

- Verre enn vi fryktet

- Gjennom dette statsbudsjettet legger regjeringen opp til en svært usosial fordelingspolitikk, sier NHFs forbundsleder Arne Lein om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

Kutt rammer fattige barn

- Jeg er sjokkert over at regjeringen legger opp til at mange barnefamilier med svært lite fra før, skal få enda mindre, sier NHFs forbundsleder Arne Lein om det varslede kuttet i barnetillegget.

Handikapnytt nr 5 2014

Norges Handikapforbund | Schweigaardsgt. 12 | Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Tel: 24102400 | E-post: nhf@nhf.no | Laboremus Oslo | Om cookies