Valg 2019

«VI skal øke den politiske påvirkningen gjennom å bli sterkere, tydeligere og mer synlige. Vi skal skape internt engasjement i hele organisasjonen»

Vi trenger organisasjonens hjelp til å være synlige, tydelige, tilsted og vise at vi satser ungt! Innspill og ideer kan sendes til prosjektleder; nelly.torvik@nhf.no

25. mai 2018

Det er blitt besluttet at Valg 2019 skal være et satsingsprosjekt i NHF fra 2018. Dette er også besluttet å være en milepæl og en «test» på om vi jobber med påvirkning og endring, slik som strategien legger opp til. Valget 2019 er et lokalvalg og er valgt som et satsingsprosjekt og en milepæl i startregigjennomføringen nettopp fordi det er en begivenhet som gir oss en gylden mulighet til å løfte vårt politiske påvirkningsarbeid gjennom å aktivt bruke nye arbeidsmetoder og de strategiske valgene vi har tatt.

Last ned innspill til partiprogrammene

Last ned plakater

Skoleplakat 1 (pdf)

Skoleplakat 2 (pdf)

BPA-plakat 1 (pdf)

BPA-plakat 2 i A3 størrelse (pdf)

BPA-plakat 3 i A3 størrelse (pdf)