Valg 2019

Et godt assistansetilbud og en inkluderende skole er helt avgjørende for funksjonshemmedes muligheter til å delta fullt ut i samfunnet.
25. mai 2018

Kommunevalget 2019

Foran kommunevalget jobber vi for at politikerne i de ulike kommunene innfri funksjonshemmedes rettigheter på disse områdene, og dermed skape et samfunn der funksjonshemmede kan bidra med sine ressurser. Målet er at vi sammen jobber for å få gjennomslag for vår saker!

Prosjektgruppen Valg2019 har samlet alt av materiell som kan brukes i arbeidet foran kommunevalget på denne linken. Linken vil bli oppdatert underveis.