Studiearbeid

Norges Handikapforbund ønsker å bidra til at flere får mulighet til å engasjere seg i arbeidet for et samfunn der funksjonshemmede er likestilt og får rettighetene sine oppfylt. Opplæring i organisasjonsarbeid, likepersonsarbeid, politikk og holdningsarbeid er derfor et viktig tilbud til medlemmer og tillitsvalgte.
17. mars 2016

Mye av studiearbeidet vårt foregår i regioner og landsforeninger. I sentral regi planlegges det i 2018 et nytt talentutviklingsprogram (TUP), et kurs for ambassadører i skoleverket, BPA-kurs og kurs om hjelpemiddelformidlingen.  Det kan også bli aktuelt med et kurs i organisasjonsutvikling/ -kunnskap.

På denne siden finner du aktuell og oppdatert informasjon til hjelp i studiearbeidet.

Gi gjerne beskjed om planlagte kurs til studieansvarlig torleif.stoeylen@nhf.no.

Studiehåndboka

Studiehåndboka gir en kortfattet orientering om hvordan du går frem dersom du planlegger å gjennomføre kurs. Denne utgaven er en kortversjon av den studiehåndboka vi hadde tidligere.
Last ned studiehåndboka her (word)

Tilskuddsordninger

Det finnes ulike støtteordninger for kurs i frivillige organisasjoner, balnt annet opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.
Les mer

Aktuelle nettressurser

Det finnes flere publikasjoner og nettsteder i og utenfor NHF med nyttig informasjon om studiearbeid.
Se oversikt over relevante nettressurser

Strategien vår

Norges Handikapforbunds strategi for 2017-2021 ble vedtatt på landsmøtet i 2017 og beskriver hvordan vi skal jobbe for å nå de målene vi har satt oss. Strategien er bygd opp rundt ni innsatsområder som en samlet organisasjon har sagt de ønsker skal styrkes. Kurs, opplæring og studiearbeid er en viktig del av strategien.
Klikk her for å laste ned strategien (pdf).

Fra før av har NHF en egen kompetanseutviklingsstrategi, vedtatt av sentralstyret i 2012.
Kompetanseutviklingsstrategien kan du laste ned her (word)

Eksempler på godkjente studieplaner

Når det planlegges kurs, er det viktig å lage en studieplan som beskrive kursets målgruppe, læringsmål for kurset, tiltakets innhold og hvilke læremidler du trenger. Nedenfor finner dere eksempler på studieplaner som enkelt kan tilpasse til eget kurs.
Mal for studieplan
Studieplan for vanntrening LFN
Studieplan for vanntrening LFPS
Studieplan for vanntrening LFS
Studieplan for vanntrening LKB
Studieplan for vanntrening NHF

Oppropsliste/kursprotokoll

Det er viktig å ha oversikt over deltakerne når man arrangerer kurs. Vi har utarbeidet en oppropsliste / kursprotokoll som kan fylles ut når dere arrangerer kurs.  NB! Det er viktig å fylle ut all informasjon.
Klikk her for å se eksempel på riktig utfylt oppropsliste/protokoll.
Klikk her for å laste ned tom oppropsliste/protokoll til utfylling.
Ferdig utfylt protokoll sendes til den lokale AOF-avdelingen og med kopi til NHFs studiekonsulent Torleif Støylen.

Studieansvarlig i NHF

Ta gjerne kontakt med studieansvarlig Torleif Støylen om du trenger mer utfyllende informasjon, eller hvis du er interessert i studiearbeid og ønsker en introduksjon til studiearbeidet vårt. Epost: torleif.stoeylen@nhf.no