Studiearbeid

Gode og viktige rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser utfordres jevnlig. Norges Handikapforbund trenger dyktige og kunnskapsrike medlemmer og tillitsvalgte som aktivt kan være med på å påvirke og forme det samfunnet vi lever i. Derfor satser vi på kompetanseutvikling. På denne siden finner du aktuell og oppdatert informasjon om studiearbeidet i NHF.
17. mars 2016

Kursoversikt 2016

Likepersons- og organisasjonsarbeid, brukermedvirkning, mediepåvirkning og interessepolitikk - innen ulike temaer  - dette er bare noen få eksempler på hva som er å finne på den innholdsrike kursoversikten for NHF i 2016.  Klikk her for å se hele oversikten over planlagte og gjennomførte kurs og konferanser i 2016. 
Vet du om andre planlagte kurs og konferanser? Kom gjerne med tilbakemelding!

Studiehåndboka

Studiehåndboka gir en kortfattet orientering om hvordan du går frem dersom du planlegger å gjennomføre kurs. Denne utgaven er en kortversjon av den opprinnelige.
Last ned studiehåndboka her (word)

Tilskuddsordninger

Det finnes ulike støtteordninger for kurs i frivillige organisasjoner, balnt annet opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.
Les mer

Aktuelle nettressurser

Det finnes flere publikasjoner og nettsteder i og utenfor NHF med nyttig informasjon om studiearbeid.
Se oversikt over relevante nettressurser

Strategien vår

I 2012 vedtok NHFs sentralstyre en egen kompetanseutviklingsstrategi.
Kompetanseutviklingsstrategien kan du laste ned her (word)

Eksempler på godkjente studieplaner

Når det planlegges kurs, er det viktig å lage en studieplan som beskrive kursets målgruppe, læringsmål for kurset, tiltakets innhold og hvilke læremidler du trenger. Nedenfor finner dere eksempler på studieplaner som enkelt kan tilpasse til eget kurs.
Studieplan for vanntrening LFN
Studieplan for vanntrening LFPS
Studieplan for vanntrening LFS
Studieplan for vanntrening LKB
Studieplan for vanntrening NHF

Oppropsliste/kursprotokoll

Det er viktig å ha oversikt over deltakerne når man arrangerer kurs. Vi har utarbeidet en oppropsliste / kursprotokoll som kan fylles ut når dere arrangerer kurs.  NB! Det er viktig å fylle ut all informasjon.
Klikk her for å se eksempel på riktig utfylt oppropsliste/protokoll.
Klikk her for å laste ned tom oppropsliste/protokoll til utfylling.
Ferdig utfylt protokoll sendes til den lokale AOF-avdelingen og med kopi til NHFs studiekonsulent Torleif Støylen.

Studieansvarlig i NHF

Ta gjerne kontakt med studieansvarlig Torleif Støylen om du trenger mer utfyllende informasjon, eller hvis du er interessert i studiearbeid og ønsker en introduksjon til studiearbeidet vårt. Epost: torleif.stoeylen@nhf.no