Protestene mot regjeringens forslag til utvidet bruk av midlertidighet i arbeidslivet, er en av de viktigtse sakene vi engasjerer oss i for tiden. Vi forbereder også årets landsmøte og valgkampan som kommer like etter.