Klikk her for å se kampanjen i nettversjon på nhf.no 

Saken fortsetter under bildet.

Bilde av Vigdis som snakker med en person vi ikke ser ansiktet på. Teksten: Ingen skal måtte kjempe alene! Med ditt bidrag får flere støtte på veien.

Slik er forsiden på brosjyren vi sender ut. Foto: Tore Fjeld

Brev, brosjyre og en liten gave

Kampanjemateriellet som sendes ut, består av en brosjyre, et brev fra Arnstein med en betalingsgiro og to julekort. Som vanlig sender vi etter noen uker en påminnelse til dem som har støttet oss økonomisk før, men som ikke har støttet på denne kampanjen enda. Da legges det ved gavelapper i stedet for julekort. 

Av de 55 000 som mottar kampanjemateriellet fra oss, har 10 000 gitt oss et økonomisk bidrag tidligere. Noen er allerede givere, andre også medlemmer, mens resten er helt nye navn og adresser som er valgt ut fra en modell som beregner hvem som med størst sannsynlighet kan tenkes å ville støtte arbeidet vårt.

Ønsker flere faste støttespillere

De som velger å støtte oss i julekampanjen, får tilsendt et takkekort i januar og blir senere oppringt og spurt om de kan tenke seg å bli faste støttespillere. Nettopp dette er et viktig mål med kampanjen. 

- Å få flere faste støttespillere er viktig for å styrke Handikapforbundets forutsigbare inntekter i fremtiden, forklarer markedsrådgiver sier Elizabeth Toyer, som er den hos oss som har hovedansvaret for kampanjen. 

Elizabeth har imidlertid ikke jobbet fram kampanjemateriellet alene – dette har vært et teamarbeid, der både NHFU og flere har vært sterkt involvert.

Blir spennende å se responsen 

Denne gangen har vi valgt et tema vi aldri har samlet inn til tidligere, nemlig likepersonarbeidet, og det gjenstår å se om kampanjen vil treffe mottakerne. Dette varierer noe fra kampanje til kampanje og er avhengig av flere faktorer. Resultatene bruker vi aktivt til læring, slik at vi kan få til enda bedre kampanjer i fremtiden. 

Det hender at enkelte reagerer negativt på innsamlingskampanjer de får i posten fra oss, eller av ulike grunner har behov for å få tilpasset hva slags informasjon de får tilsendt. Skal man drive godt innsamlingsarbeid, er det avgjørende viktig å ta hensyn til alle tilbakemeldinger som kan bidra til å skape gode inntektskilder. Elizabeth setter stor pris på innspill som kan hjelpe oss med å løfte inntektsarbeidet. 

- Jeg håper jeg alle som har tilbakemeldinger eller lurer på noe tar kontakt med meg, sier hun.

Elizabeth nås best på e-post: elizabeth.toyer@nhf.no.