Nr 9/2017
  • Massemobilisering mot hjelpemiddelendringer
    03. november 2017
    De siste par ukene har det blitt mobilisert høyt og lavt og vidt og bredt for å stoppe forslaget om å overføre mer hjelpemiddelansvar til kommunene. Hele organisasjonen bidrar i kampen og motstanden vår begynner å bli synlig og tydelig.
  • Julekampanje om likepersonarbeidet
    03. november 2017
    Årets julekampanje ligger snart i 55 000 postkasser landet rundt. Den handler om likepersonarbeidet vårt, og det er NHFUs Vigdis Nielsen som er kampanjens ansikt utad.