Pleiepengeordningen kan bli endret

1. oktober trådte den nye pleiepengeordningen i kraft. Ordningen gir støtte til flere, men begrenser samtidig støtten til foreldre med langtidssyke barn. Reaksjonene har vært mange, blant annet fra Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), som har protestert tydelig. Nå er det håp om at ordningen blir justert.
12. oktober 2017

1. oktober trådte endringer i kraft. Endringene gjør at flere familier vil få rett til pleiepenger, men samtidig blir det innført en tidsbegrensning for hvor lenge man kan motta pleiepenger. Dette vil ramme familier med kronisk syke barn hardt.

Denne uken var saken tema i nyhetene flere ganger. Blant annet i et TV2-oppslag om William (6) som kan dø mens mamma Elin Gunnarsson er på jobb. William har en sjelden muskelsykdom og trenger kontinuerlig pleie og tilsyn, men Elin har allerede fått pleiepenge-avslag fra NAV.

HBF er bekymret

Leder i Handikappede Barns Foreldreforening, Elin Langdahl, er alvorlig bekymret for de nye reglene.

– Det største problemet er at de kutter for dem som trenger pleiepengene aller mest. Nå blir det slik at de som har varig syke barn eller barn med stadig forverret helse vil miste støtten etter fem år, eller etter 2,5 år dersom begge foreldrene tar ut pleiepenger samtidig, sier Landahl til TV 2 Nyhetene.

SV og KrF ønsker justeringer

Tirsdag 10. oktober la SV fram et forslag for Stortinget om å oppheve tidsbegrensingen. SV-leder Audun Lysbakken, sier til TV 2 at det må være medisinske grunner som skal fortelle oss når pleiepengene skal slutte, ikke et vedtak i Stortinget.

– Vi foreslo dette da pleiepengeordningen ble behandlet før sommeren, og fikk da støtte fra KrF og Miljøpartiet De Grønne. Nå må Arbeiderpartiet og Senterpartiet bli med på disse forbedringene. Da har vi flertall mot regjeringens kutt, og vi kan gi tryggheten tilbake til disse familiene, sier Lysbakken.

KrF har, på sin side, fremmet et eget forslag om justering av den nye pleiepengeordningen. KrF-leder Knut Arild Hareide, brukte Mari Storsteins dokumentar om søsken med funksjonsnedsettelser som begrunnelse for å styrke ordningen igjen. Han hadde sågar invitert hele Søsken-gjengen til Stortinget for å belyse saken.

Klikk her for å lese mer om Søsken-besøket på Stortinget på Handikapnytts nettsider.

Arbeiderpartiet støtter KrF-forslaget

KrFs forslag har så langt fått støtte fra Arbeiderpartiet.

I trontaledebatten sa Hadia Tajik at Arbeiderpartiet kom til å støtte KrFs forslag. NHF-leder Arne Lein og HBF-leder Elin Langdahl har avtalt et møte med Tajik om saken i neste uke.