Likepersonarbeidet - nye rutiner og ny kontaktperson

Det er vedtatt nye rutiner for rekruttering, opplæring og godkjenning av likepersonsarbeidet. Og Linda Åsheim er for tiden kontaktperson.
12. oktober 2017

På landsmøtet i juni vedtok vi en strategi som sier at vi skal satse på likepersonsarbeidet - et tilbud som betyr mye for mange medlemmer og andre funksjonshemmede og deres nærmeste. Det er viktig for oss at det tilbudet vi gir er av god kvalitet. Nå er det vedtatt administrative rutiner for rekruttering, opplæring og godkjenning som hele organisasjonen skal følge. Rutinene er tilgjengelige fra nettsiden vår: nhf.no/for-tillitsvalgte/likepersonarbeidet.

Klikk her for å laste ned likepersonsrutinene.

Vår likepersonskoordinator gjennom mange år, Kristin Tollefsen Berg, har sluttet hos oss for å satse på egen virksomhet. Kristin er leid inn for å gjennomføre både Jobbverkstedet 26.-29. oktober og Grunnkurset for likepersoner i begynnelsen av desember. Linda Åsheim, som har vært tett på likepersonsarbeidet gjennom flere år, vil holde i det administrative rundt likepersonsarbeidet, i alle fall ut året. Linda tar imot påmeldinger og har ansvar for det praktiske når det gjelder høstens arrangementer. Spørsmål angående likepersonsarbeidet kan foreløpig stilles til henne, på e-post: linda.aasheim@nhf.no eller telefon: 94 83 30 15.

I disse dager diskuteres det hvordan likepersonsarbeidet skal følges opp videre. Vi kommer tilbake med mer informasjon.