Felles kunnskapsløft om TEK (17)

For et par uker siden arrangerte NHF Trøndelag et kurs med navnet «Tett på TEK (17)» i Trondheim. Kurset ble et godt eksempel på landsdekkende samarbeid og felles kunnskapsløft.
11. oktober 2017

Kurset tok for seg endringene i byggekravene i teknisk forskrift TEK 17, hvilke konsekvenser de får for tilgjengeligheten i norske bygg og hvordan dette påvirker Handikapforbundets kamp for universell utforming framover.

Slike kurs arrangeres i Norges Handikapforbund stadig vekk. Det som var nytt denne gangen, var at hele landet var representert.

- Vi inviterte alle regioner til å være med for å dele vår kunnskap og erfaringer på tvers, forteller Kristian Lian og Ragnhild Høyem på Trøndelags-kontoret.

Med prosjekttilskudd fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kunne de nemlig dekke opphold og kursutgifter for en person fra hver region.

Dermed var det flere enn Trønderne som fikk viktig kunnskap om hvor vi står og gode diskusjoner om veien Handikapforbundet nå skal begi seg inn på.

- Det er viktig at vi har ressurser til å møtes på tvers for å diskutere og styrke oss, også på våre viktigste interessepolitiske arbeidsområder, mener Ragnhild og Kristian.

NHF Trøndelag hadde lagt mye arbeid i å få de riktige foreleserne både fra Trondheim kommune, som innledet om tilsyn, fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som fortalte om klagesaker, og SINTEF Byggforsk, som presenterte endringene i TEK 17. Dessuten bidro både Guri Henriksen og Steinar Myrdal, Handikapforbundets fremste eksperter på universell utforming. 

Kristian Lian holder presentasjon på TEK 17-kurset