#sammenomennytid

Vi er inne i en spennende og hektisk periode i NHF. I etterdønningene etter landsmøtet og oppløpet til Stortingsvalget er aktiviteten stor over det ganske land.
31. august 2017

Det er ikke mange ukene siden den nye strategien vår ble vedtatt, men vi har allerede vist at vi sier fra, er synlige og til stede der ting skjer.

Det startet med Storbyweekend for ungdomsorganisasjonen og Funkisdagen i Bergen før sommerferien. Det har fortsatt med at ungdommen var svært så synlig på Arendalsuka med en punktmarkering hvor manglende tilgjengeligheten til de ulike arrangementene ble behørig poengtert i media og i bybildet. Ungdommen har fortsatt med to helgesamlinger på Galleriet der de også var synlige i bybildet i forbindelse med valget. Mange av regionene har gjennomført ulike valgmøter og har vært ute i lokalmiljøene i forbindelse med valgkampen. Det skrives om oss i avisene, vi er på radio og ikke minst synes alt vi gjør godt på facebook og instagram. Engasjementet er stort, og vi har mye å være stolte av.

Vi deler det meste av det som skjer på facebooksidene våre. Følg med og følg oss på facebook.com/NorgesHandikapforbund.

Høstsamlinger og ny strategi

Denne høsten skal det gjennomføres samlinger og/eller konferanser i alle regionene der strategien, og hvordan den best kan følges opp, står høyt oppe på agendaen. Lykke til med diskusjoner og planlegging!

Strategien er endret i tråd med landsmøtevedtakene og er nå trykket opp. Strategiheftet vil bli delt ut på samlingene. Den vil også bli sendt ut til regioner og landsforeninger og kan dessuten bestilles på servicetorget@nhf.no eller lastes ned på nhf.no