NHFs medlemmer har fått en spørreundersøkelsen om hva Handikapforbundet bør jobbe med. Bent Høie sier at rigide regler kan være i strid med intensjonene i BPA-ordningen. Landsforeningen for slagrammede (LFS) har fått to millioner fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt som har til formål å redusere antall hjerneslag. En nylig publisert analyse konkluderer med at det ikke kan sies å være samfunnsøkonomisk lønnsomt å fjerne dagens heiskrav, eller å redusere kravene til snusirkel og antall tilgjengelige boliger. Og snart er det sommer og ferie!