Sentralstyret 2017-2019

Landsmøtet valgte å gjøre unntak fra lovene for å kunne gjenvelge Arne Lein som forbundsleder i to nye år. Sentralstyret 2017-2019 har ellers fått mange nye medlemmer.
19. juni 2017
Bildetekst: (Sentralstyret 2017-2019: Foran fra venstre: Kirsti Stenersen, Guri Anne Egge, Toril Heggen Munk, Magnhild Sørbotten, Arne Olav Hope, Per Einar Honstad. Bak fra venstre: generalsekretær Arnstein Grendahl, Ann-Karin Pettersen, Tove Linnea Brandvik, Stein Wilmann, Karl Haakon Sævold, Martine Eliasson og Arne Lein. Foto: Ivar Kvistum/Handikapnytt)

Det ble et spennede valg av forbundsleder og sentralstyre under landsmøtet i år. Valgkomiteens innstilling på Janne Skei som forbundsleder ble møtt med et motforslag, da det ble foreslått og vedtatt å gjøre en unntaktsbestemmelse fra NHFs lover for å kunne gjenvelge Arne Lein som ny forbundsleder. Skei valgte dermed å trekke sitt kandidatur for ikke å skape splid i organisasjonen, og Lein fikk fornyet tillit med et betydelig flertall av stemmene.

Valg av sentralstyre sto på programmet kort tid etter, og her kom det inn flere benkeforslag på kandidater. Det ble et tett race, som endte med at vårt nye sentralstyret består av:

Forbundsleder: Arne Lein (NHF Øst)
Nestleder: Toril Heggen Munk (NHF Innlandet)

Sentralstyremedlemmer:
Magnhild Sørbotten (LARS/NHF Oslo)
Martine Eliassen (NHFU/NHF Trøndelag)
Karl Haakon Sævold (HBF/NHF Oslo)
Kirsti Stenersen (NHF Trøndelag/LKB)
Guri-Anne Egge (NHF Sørvest)
Tove Linnea Brandvik (NHF Sørvest)
Arne Olav Hope (LARS)
Ann-Karin Pettersen (ansattes representant)

1 varamedlem: Per Einar Honstad (NHF Nordvest)
2 varamedlem: Inger Svenning (NHF Nord-Norge)
3 varamedlem: Stein Wilmann (NHF Oslofjord Vest)
Ansattes vararepresentant: Ellen Trondsen

Henriette Nielsen (NHFU) har møte- og talerett

Klikk her for å lese mer om forbundsledervalget på Handikapnytts nettsider.