Hvem skal vi være og hva bør vi jobbe med?

Strategi- og organisasjonsutviklingsprosessen går sin gang landet rundt. Samling nummer to er gjennomført og det blir straks sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmer.
03. juni 2016

Landsmøtet 2015 vedtok å gjøre en grundig vurdering av Handikapforbundets samfunnsoppdrag for tidsspennet 2017-2030. Og det er ingen liten debatt som skal føres, når NHF skal vurdere sin interessepolitikk, organisering og styringsstruktur for så mange år fram i tid. Av den grunn er det beregnet god tid på prosessen, som skal munne ut i et forslag til landsmøtet 2017. Samtidig er det lagt til rette for massiv involvering og grundig forankring i alle ledd.

I tiden fram til sommeren, jobbes det på flere hold med å finne ut hvilke saker og hva slags arbeid Handikapforbundet skal prioritere i framtiden. Temaet har blitt tatt opp i mange sammenhenger, blant annet på de to samlingene som nå er gjennomført med endringsagentene og i mange møter med utallige organisasjonsledd.

Annen samling

Samling nummer to med endringsagentene ble gjennomført 9. til 10. mai. Her ble det inspirasjonsforedrag med teaterregissør Kjersti Horn, som selv er kortvokst, skriveverksted og timelange diskusjoner om NHFs samfunnsoppdrag i framtiden. Handikapnytts redaktør Ivar Kvistum var med på deler av samlingen, og skriver om prosessen i neste utgave av Handikapnytt.

Marianne Knudsen, som er leder for NHFU Trøndelag, holdt en sterk og gripende tale om sin drøm for 2030. Der skriver hun blant annet:

"I 2030 håper jeg at funksjonshemmede slutter å gjemme seg. Jeg ønsker at vi slutter å lytte til andres illusjon om «de som er annerledes» og skaper vårt eget bilde. I 2030 håper jeg det er det så vanlig å se funksjonshemmede på gaten, på fest, på talerstolen, i rampelyset og på jobb at hemningene forsvinner og menneskene kommer frem. Vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker å skape et mer likestilt Norge. Vi er her for å rope etter rettferdighet når man føler at den er tapt. Det er nå tid for at vi tenner på gnistene, illsinte forkjempere. Vi er her for å skape en bevegelse, et engasjement, et håp, en forandring. Og vi må begynne i dag."

Talen er også publisert på NHFUs egen blogg.
Klikk her for å lese hele talen på NHFU-bloggen

Spørreundersøkelse til medlemmene

En viktig del av prosessen handler om å få innsikt i hva som er viktig for medlemmene. Om få dager går det derfor ut en spørreundersøkelse til alle de medlemmene vi har e-postadresse til, med spørsmål om hvem vi bør være og hva vi bør gjøre. Vi håper det blir mange som tar seg tid til å svare på spørsmålene. Vi håper også at dere som er tillitsvalgte kan oppfordre alle medlemmene dere kjenner til å svare og gjerne hjelpe dem som ikke har registrert e-postadressen sin hos oss eller som ikke selv er på nett til å få svart. Svarene vil bli et viktig grunnlag for den videre diskusjonen.

Til høsten starter fase to av prosessen, der man skal se på Handikapforbundets organisasjonsstruktur. Da vil det bli sendt ut en ny spørreundersøkelse med det som tema.