Fokus på tilgjengeligheten i kulturlivet

Denne våren har det vært mye fokus på manglende tilgjengelighet i kulturlivet generelt og på festivaler spesielt. Nå vil Likestillings- og diskrimineringsombudet jobbe for bedring og et nytt prosjekt skal gjøre norske kulturarenaer mer tilgjengelige.
03. juni 2016
Bildetekst: (Skjermbilde Handikapnytt.no)

Det begynte med en artikkel i Klassekampen i begynnelsen av april, der forsker og forfatter Jan Grue fortalte om hvordan store deler av kulurulivet er utilgjengelig for ham og andre funksjonshemmede. Gamle utilgjengelige bygg og lav bevissthet var årsaker han pekte ut. Arne Lein ble også sitert.
Klikk her for å lese hele saken i Klassekampen

Deretter presenterte Handikapnytt en omstridt sak i slutten av april. Anne-Berit Hallbeck og Nils Bjørnar Ødelien skulle på konsert På Kongsberg Jazzfestival og ble nektet adgang til det allmenne publikumsområdet og henvist til en egen inngang og tribune for rullestolbrukere, på en tilgrensende kirkegård, bak et gjerde. De to klagde til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som mente konsertarrangøren opptro lovlig fordi det hele var begrunnet med sikkerhetshensyn. Heller ikke anken vant de frem med.
Klikk her for å lese hele saken i Handikapnytt

Handikapnytt fulgte saken over tid, og en av oppfølgingssakene handler om at Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm nå vil vite mer om hvilke problemer funksjonshemmede møter på festivaler og utesteder. Hun inviterer både organisasjoner og arrangører til samtaler.
Klikk her for å lese denne saken

Og nylig ble det presentert en nyhet om et stort prosjekt som går ut på å gjøre kulturtilbud mer tilgjengelige for funksjonshemmede. I alt 16 kulturaktører fra hele landet – alt fra Festspillene i Nord-Norge til Kroa i Bø – er med i prosjektet i 2016. Det er Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler som står bak prosjektet, som er støttet av Deltasenteret.
Klikk her for å lese mer om prosjektet på nettsidene til Bufdir